Richmannovo pravilo

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Richmannovo pravilo je izraz kojim se izračunava temperatura smjese, a glasi:

ΔT = m1 * c1 * t1 + m2 * c2 * t2 / m1 * c1 + m2 * c2 ,

gdje su m1 i m2 mase tijela koja su u smjesi, c1 i c2 specifični toplinski kapaciteti tijela u smjesi, a t1 i t2 temperature tijela koji su u smjesi prije miješanja.

Richmannovo pravilo izvedeno je iz formule za toplinu:

Q1=Q2

m1 * c1 * Δt1 = m2 * c2 * Δt2

m1 * c1 * (t - t1) = m2 * c2 * (t2 - t)

m1 * c1 * t - m1 * c1 * t1 = m2 * c2 * t2 - m2 * c2 * t

m1 * c1 * t + m2 * c2 * t = m1 * c1 * t1 + m2 * c2 * t2

t ( m1 * c1 + m2 * c2 ) = m1 * c1 * t1 + m2 * c2 * t2

Ovaj se izraz jos naziva i kalorimetrijaska jednadžba. Njezino ime dano je u čast njemačkom fizičaru Georgu Richmannu (1711.1753.)