SAP

Izvor: Wikipedija

SAP - kratica za socijalistička autonomna pokrajina (Vojvodina, Kosovo)