Sanitarno inženjerstvo

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Sanitarno inženjerstvo je struka koja se bavi očuvanjem i unapređivanje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevencija bolesti, koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi. U suradnji s drugim zdravstvenim profilima stručnjaci sanitarnog inženjerstva trebaju uočavati, definirati i sanirati čimbenike okoline koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu te provoditi opće i ciljano zdravstveno prosvjećivanje stanovništva poradi unapređivanja zdravlja šire populacije.

Stručnjaci sanitarnog inženjerstva[uredi | uredi kôd]

 • Sanitarni tehničar
 • Sanitarni inženjer
 • Diplomirani sanitarni inženjer
 • Specijalist sanitarnog inženjerstva
 • Magistar sanitarnog inženjerstva

Sanitarna inspekcija[uredi | uredi kôd]

Sanitarni inspektori obavljaju sanitarni nadzor nad:

 1. provedbom mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,
 2. proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe,
 3. ispunjavanjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u postupku izdavanja građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole za građevine za koje se, prema posebnom propisu, ne izdaje građevna dozvola,
 4. izvorima ionizirajućih i neonizirajućih zračenja,
 5. provedbom posebnih mjera zaštite na radu zaposlenih i ostalog pučanstva koji su u tijeku rada ili pod drugim uvjetima izloženi djelovanju ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja u skladu s propisima o zaštiti od ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja,
 6. proizvodnjom i prometom lijekova, medicinskih i homeopatskih proizvoda,
 7. proizvodnjom i prometom otrova,
 8. provođenjem mjera za zaštitu od buke,
 9. vodom za piće, te dijelovma građevina i uređajima za opskrbu vodom za piće,
 10. otpadnim vodama i krutim otpadom te građevinama i uređajima za njihovu obradu, odlaganje ili otklanjanje,
 11. građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima i opremom osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije te djelatnost prometa i na ostalim javnim mjestima,
 12. osobama zaposlenim na radnim mjestima na kojima mogu s obzirom na svoje zdravstveno stanje ugroziti zdravlje ostalog pučanstva,
 13. provedbom mjera zaštite pučanstva od štetnog djelovanja duhanskih prerađevina,
 14. sanitarnim čvorovima u građevinama,
 15. ekshumacijom i prijenosom umrlih osoba koja se obavlja na području Republike Hrvatske i nad prijenosom umrlih osoba preko državne granice. U obavljanju sanitarnog nadzora sanitarni inspektor ovlašten je pregledati sve radne i pomoćne prostorije, odnosno prostore, dokumentaciju, propisane evidencije, opremu kao i predmete rada i poslovanja koji su podvrgnuti sanitarnom nadzoru, te uzimati izjave odgovornih zaposlenika i iskaze svjedoka itd.

Kompeticije diplomiranog sanitarnog inženjera[uredi | uredi kôd]

Stručnjaci sanitarnog inženjerstva zapošljavaju se u:

 • državnoj upravi
  • sanitarna inspekcija
  • inspekcija zaštite okoliša
 • javnozdrastvenom sektoru
 • zavodi za javno zdravstvo:
  • epidemiološke službe (higijensko epidemiološki odjeli, centri za zdravstveni odgoj, jedinice za DDD)
  • službe za mikrobiologiju (laboratoriji za mikrobiološka, virološka i parazitološka ispitivanja)
  • službe za zdravstvenu ekologiju (laboratoriji za mikrobiološku i kemijsku analizu namirnica i predmeta opće uporabe te pitkih, površinskih, podzemnih i otpadnih voda, voda za rekreaciju, laboratorijima za otpad, tlo, zrak i ekotoksikologiju, jedinicama za sanitarnu tehniku)
  • služba za socijalnu medicinu
 • bolnicama
  • jedinice za sterilizaciju
  • službe za provođenje sanitarnog nadzora u prostorijama za pripremu i čuvanje hrane
 • turizmu
  • hotelska naselja (nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode u bazenima, mora na plažama, nadzor nad skladištenjem, pripremom i prometom namirnica, vodom za piće, uređajima za klimatizaciju, dispozicijom otpadnih tvari)
 • privatnom sektoru
  • privatna DDD poduzeća
  • poduzeća za pripremu hrane
  • privatni turistički objekti

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]