Suradnik:Imbehind/Brak

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Glavna definicija[uredi VE | uredi]

Prijevod sa Britannice[uredi VE | uredi]

Engleski[uredi VE | uredi]

  • marriage, a legally and socially sanctioned union, usually between a man and a woman, that is regulated by laws, rules, customs, beliefs, and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners and accords status to their offspring (if any). The universality of marriage within different societies and cultures is attributed to the many basic social and personal functions for which it provides structure, such as sexual gratification and regulation, division of labour between the sexes, economic production and consumption, and satisfaction of personal needs for affection, status, and companionship. Perhaps its strongest function concerns procreation, the care of children and their education and socialization, and regulation of lines of descent. Through the ages, marriages have taken a great number of forms. (See exchange marriage; group marriage; polyandry; polygamy; tree marriage. See also common-law marriage.)
  • By the 21st century the nature of marriage in Western countries—particularly with regard to the significance of procreation and the ease of divorce—had begun to change. In 2000 the Netherlands became the first country to legalize same-sex marriages; the law came into force on April 1, 2001. Belgium passed a similar law in 2003, except that it limited marriageable partners to those whose national laws allowed such marriages (i.e., Belgians could only marry Belgians or Netherlanders). Court decisions in some Canadian provinces made same-sex marriages legal there in 2002–04. Some Scandinavian countries extended benefits and obligations to same-sex couples by means of a registered domestic partnership or civil union, both of which terms meant different things in different contexts. This type of union was also recognized by some U.S. states.
  • In the biological evolutionary scale, the more complex the species, the longer the offspring is dependent on its mother for survival from the time of birth to maturity. Human beings, at the top of the evolutionary scale, require the most time of all species to reach maturity. This imposes increased duties on human parents for the care of their children, and marriage traditionally has been seen as the institution best suited to fulfill these parental duties and responsibilities.

Hrvatski[uredi VE | uredi]

  • Brak je zakonski i društveno uređena zajednica, OBIČNO između muškarca i žene, koja je regulirana zakonima, pravilima, običajima, vjerovanjima i stavovima koji propisuju prava i obaveze partnera i njihov zajednički status prema djeci (ako ih imaju). Univerzalnost braka unutar različitih društava i kultura je pripisana brojnim osnovnim društvenim i osobnim potrebama kojima daje društveno prihvaćeni okvir, kao što su regulacija i zadovoljavanje seksualnih nagona, podjela rada između spolova, ekonomska proizvodnja i potrošnja i zadovoljenje osobnih potreba pojedinca za privrženošću, položajem u zajednici i ljudskim društvom. Najvažnija funkcija braka proizlazi gotovo sigurno iz osnovne ljudske potrebe za stvaranjem potomstva tj. nagona za biološkim razmnožavanjem, brige o potomstvu te njihovom obrazovanju i socijalizaciji kao i uređivanjem problema nasljeđivanja i osobnog podrijetla svakog pojedinca. Tijekom povijesti, brak se stalno mijenja i do sada je poprimio veliki broj oblika. (Vidi grupni brak, poliandrija, poligamija).
  • Do početka 21. stoljeća priroda braka u zapadnim zemljama se počela mijenjati, posebno što se tiče značaja imanja potomstva i lakoće razvoda. 2000.g. Nizozemska je postala prva zemlja koja je legalizirala istospolne brakove, a slijedile su je i neke druge zapadno-europske zemlje kao i neke savezne države u sklopu SAD.
  • Na biološkoj evolucijskoj ljestvici, što je vrsta kompleksnija, razdoblje ovisnosti potomaka o majci - od rođenja do zrelosti - traje dulje. Ljudskim bićima, koja su po složenosti na vrhu evolucijske ljestvice, za razvoj do zrelosti treba najviše vremena od svih živih bića. Ta činjenica nameće povećane obaveze roditeljima u brizi za djecu, a brak je tradicionalno prihvaćen kao institucija najbolje prilagođena ispunjenju roditeljskih dužnosti i obaveza.


drugi pasus je skraćen --Imbehind (razgovor) 04:04, 9. studenog 2013. (CET)

Imbehindov prijedlog na tragu Britannice[uredi VE | uredi]

Uzeo bi ovu definiciju sa Britannice i malo je preformulirao:

  • Brak je zakonski i društveno uređena zajednica, OBIČNO između muškarca i žene, koja je regulirana zakonima, pravilima, običajima, vjerovanjima i stavovima koji propisuju prava i obaveze partnera i njihov zajednički status prema djeci (ako ih bračni partneri imaju). Univerzalnost braka unutar različitih društava i kultura je pripisana brojnim osnovnim društvenim i osobnim potrebama kojima daje društveno prihvaćeni okvir, kao što su regulacija i zadovoljavanje seksualnih nagona, podjela rada između spolova, ekonomska proizvodnja i potrošnja te zadovoljenje osobnih potreba pojedinca za privrženošću, položajem u zajednici i ljudskim društvom. Najvažnija funkcija braka gotovo sigurno proizlazi iz osnovne ljudske potrebe za stvaranjem potomstva tj. prirodnog nagona za biološkim razmnožavanjem, skrbi o potomstvu te njihovom obrazovanju i socijalizaciji kao i uređivanjem problema nasljeđivanja i osobnog podrijetla svakog pojedinca.
  • Na biološkoj evolucijskoj ljestvici, što je vrsta kompleksnija, razdoblje ovisnosti potomaka o majci - od rođenja do zrelosti - traje dulje. Ljudskim bićima, koja su po složenosti na vrhu evolucijske ljestvice, za razvoj do zrelosti treba najviše vremena od svih živih bića, a samim time je i razdoblje ovisnosti potomaka o majci najdulje. Ta činjenica nameće povećane obaveze roditeljima u smislu skrbi o potomstvu i u tom smislu brak tradicionalno institucionalizira vršenje roditeljskih dužnosti i obaveza.
  • Tijekom povijesti, društveno prihvaćena definicija braka se stalno mijenja i poprima različite oblike. (Vidi grupni brak, poliandrija, poligamija). Početkom 21. stoljeća definicija braka se u nekim zapadnim zemljama nastavlja mijenjati, posebno što se tiče značaja potomstva i lakoće razvoda. Tako je 2000.g. Nizozemska postala prva zemlja koja je legalizirala istospolne brakove, a slijedile su je i neke druge zapadno-europske zemlje kao i neke savezne države u sklopu SAD. --Imbehind (razgovor) 04:12, 9. studenog 2013. (CET)