Tangens

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Tangens
Tan.svg
Osnovne osobine
Parnost neparna
Period π
Specifične vrijednosti
Nule
Specifične osobine
Prijevoji
Ulazak u nulu pod kutom π/4
Varijabla k je cijeli broj.

Tangens je jedna od trigonometrijskih funkcija. Na trigonometrijskoj kružnici, po svojoj osnovnoj definiciji, tanges predstavlja omjer sinusa i kosinusa nekog kuta, a to možemo promatrati kao nagib (polu)pravca koji zatvara taj kut s apscisnom osi. Zbog toga udaljenost sjecišta tog pravca ili produžetka pravca s osi tangesa ako je i pravca predičuje koliki je nagib, odnosno tanges tog kuta. Formula mu je:

Trigonometrijske i hiperbolične funkcije
SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperboličnasinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)