Tangens

Izvor: Wikipedija
Tangens
Osnovne osobine
Parnost neparna
Period π
Specifične vrijednosti
Nule
Specifične osobine
Prijevoji
Ulazak u nulu pod kutom π/4
Varijabla k je cijeli broj.

Tangens je jedna od trigonometrijskih funkcija. Na trigonometrijskoj kružnici, po svojoj osnovnoj definiciji, tanges predstavlja omjer sinusa i kosinusa nekog kuta, a to možemo promatrati kao nagib (polu)pravca koji zatvara taj kut s apscisnom osi. Zbog toga udaljenost sjecišta tog pravca ili produžetka pravca s osi tangesa ako je i pravca predičuje koliki je nagib, odnosno tanges tog kuta. Formula mu je:

SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperbolnash(x)ch(x)th(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolna Arsh(x) Arch(x) Arth(x) Arcth(x) Arsech(x) Arcosech(x)