Teorija elite

Izvor: Wikipedija

U filozofiji, političkim znanostima i sociologiji, teorija elite je teorija države koja nastoji opisati i objasniti odnose moći u suvremenom društvu. Teorija tvrdi da mala manjina, koja se sastoji od članova ekonomske elite i mreža za planiranje politike, ima najveću moć—te je ta moć neovisna o demokratskim izborima.[1]

Kroz položaje u korporacijama ili u korporativnim odborima, i utjecaj na mreže planiranja politike kroz financijsku potporu zaklada ili položaje u think tankovima ili grupama za diskusiju o politici, članovi "elite" imaju značajnu moć nad korporativnim i vladinim odlukama.

Osnovne su karakteristike ove teorije da je moć koncentrirana, elite su ujedinjene, ne-elite su različite i nemoćne, interesi elita su ujedinjeni zbog zajedničkih pozadina i položaja, a definirana karakteristika moći je institucionalna pozicija.[2]

Teorija elite protivi se pluralizmu (više od jednog sustava moći), tradiciji koja je naglašavala kako više velikih društvenih skupina i interesa ima utjecaj na različite oblike predstavljanja unutar moćnijih skupina vladara, pridonoseći pristojno reprezentativnim političkim ishodima koji odražavaju kolektivne potrebe društva.

Čak i kada su čitave skupine naizgled potpuno isključene iz državnih tradicionalnih mreža moći (na temelju proizvoljnih kriterija kao što su plemstvo, rasa, spol ili vjera), teorija elite priznaje da se "protuelite" često razvijaju unutar takvih isključenih skupina. Pregovori između takvih obespravljenih skupina i države mogu se analizirati kao pregovori između elita i protu-elita. S druge strane, veliki problem je sposobnost elita da kooptiraju protu-elite.

Demokratski sustavi funkcioniraju na premisi tako da biračko ponašanje ima izravan, zamjetan učinak na ishode politike i da te ishode preferira najveći dio birača. Iznenađujuće je da studij objavljen 2014., koji je povezivao interese birača s političkim ishodima, otkrio da statistička korelacija između to dvoje uvelike ovisi o dohodovnim razredima glasačkih skupina.[3] Na najnižem dohotku uzorkovanom u podacima koeficijent korelacije dosegnuo je nulu, dok je najviši dohodak dao koeficijent korelacije iznad 0,6. Zaključak je ovog istraživanja bio da postoji snažna, linearna korelacija između prihoda birača i toga koliko često njihovi politički interesi postaju stvarnost. Uzrok ove korelacije još uvijek nije dokazan u kasnijim studijama, ali je aktivno područje istraživanja.

Povijest[uredi | uredi kôd]

Drevni pogled na teoriju elite[uredi | uredi kôd]

Polibije (~150. pr. Kr.) je ono što danas nazivamo teorijom elite nazvao jednostavno "autokracijom". S velikim je uvjerenjem tvrdio da će sva 3 izvorna oblika izvora političke moći: jedan čovjek (monarhija/izvršna vlast), nekoliko ljudi (autokracija), mnogi (demokracija) na kraju biti korumpirani u sam po sebi poniženi oblik, ako se ne uravnoteže u "mješovitu vladu". Monarhija bi postala "tiranija", demokracija bi postala "vladavina rulje", a vladavina elita (autokracija) postala bi korumpirana u ono što je on nazvao "oligarhijom".[4] Polibije je zapravo rekao da je to zbog neuspjeha u ispravnoj primjeni kontrole i ravnoteže između tri spomenuta oblika, kao i naknadnih političkih institucija.

Talijanska škola elitizma[uredi | uredi kôd]

Vilfredo Pareto (1848. – 1923.), Gaetano Mosca (1858. – 1941.) i Robert Michels (1876. – 1936.) bili su suosnivači talijanske škole elitizma, koja je utjecala na kasniju teoriju elite u zapadnoj tradiciji.[5][6]

Pogledi talijanske škole elitizma temelje se na dvije ideje:

 1. Moć leži u položaju autoriteta u ključnim ekonomskim i političkim institucijama.
 2. Psihološka razlika koja izdvaja elite jest to što imaju osobne resurse, na primjer inteligenciju i vještine, te osobni interes za vladu; dok su ostali nesposobni i nemaju sposobnosti vladati sobom, elita je snalažljiva i nastoji da vlast funkcionira. U stvarnosti bi elita imala najviše za izgubiti u propaloj državi.

Vilfredo Pareto[uredi | uredi kôd]

Pareto je naglašavao psihološku i intelektualnu superiornost elita, vjerujući da su oni najuspješniji u bilo kojem području. Govorio je o postojanju dvije vrste elita:

 1. Vladajuće elite
 2. Nevladajuće elite

Također je proširio ideju da se cijela elita može zamijeniti novom i kako netko može cirkulirati od elite do ne-elite .

Gaetano Mosca[uredi | uredi kôd]

Mosca je naglašavao sociološke i osobne karakteristike elita. Rekao je da su elite organizirana manjina, a da su mase neorganizirana većina. Vladajuću klasu čine vladajuća elita i subelite. On dijeli svijet u dvije skupine:

 1. Politička klasa
 2. Nepolitička klasa

Mosca tvrdi da elite imaju intelektualnu, moralnu i materijalnu superiornost koja je visoko cijenjena i utjecajna.

Robert Michels[uredi | uredi kôd]

Sociolog Michels razvio je željezni zakon oligarhije gdje, kako on tvrdi, društvenim i političkim organizacijama upravlja nekoliko pojedinaca, a društvena organizacija i podjela rada su ključni. Vjerovao je da su sve organizacije elitističke i da elite imaju tri osnovna principa koji pomažu u birokratskoj strukturi političke organizacije:

 1. Potreba za vođama, specijaliziranim osobljem i objektima
 2. Korištenje objekata od strane vođa unutar njihove organizacije
 3. Važnost psiholoških osobina vođa

Suvremeni teoretičari elite[uredi | uredi kôd]

Elmer Eric Schattschneider[uredi | uredi kôd]

Elmer Eric Schattschneider ponudio je snažnu kritiku američke političke teorije pluralizma : Umjesto suštinski demokratskog sustava u kojem su mnogi suprotstavljeni interesi građana uvelike zastupljeni, ako ne i napredni, od strane jednako mnogo suparničkih interesnih grupa, Schattschneider je tvrdio da je sustav pritiska pristran u korist "najobrazovanijih i najbogatijih članova društva", te pokazao da je "razlika između onih koji sudjeluju u interesnim aktivnostima i onih koji stoje sa strane puno veća nego između glasača i neglasača".[7]

U Polusuverenom narodu, Schattschneider je tvrdio da je opseg sustava pritiska zapravo prilično malen: "raspon organiziranih, prepoznatljivih, poznatih grupa je nevjerojatno uzak; u tome nema ničeg ni izdaleka univerzalnog" i "pristranost poslovanja ili više klase sustava pritiska pojavljuje se posvuda". Kaže da je "ideja da je sustav pritiska automatski reprezentativan za cijelu zajednicu mit" i, umjesto toga, "sustav je iskrivljen, opterećen i neuravnotežen u korist dijela manjine".[8]

C. Wright Mills[uredi | uredi kôd]

S lijeve strane jest sociolog C. Wright Mills, a s desne strane pisac Saul Landau (u to vrijeme njegov pomoćnik).

Mills je 1956. objavio svoju knjigu Moć elite, u kojoj je tvrdio da predstavlja novu sociološku perspektivu o sustavima moći u Sjedinjenim Državama. Identificirao je trijumvirat grupa moći - političkih, ekonomskih i vojnih - koje tvore prepoznatljivo, iako ne jedinstveno, moćno tijelo u Sjedinjenim Državama.

Mills je predložio da je ova skupina nastala kroz proces racionalizacije na djelu u svim naprednim industrijskim društvima pri čemu su se mehanizmi moći koncentrirali, usmjeravajući cjelokupnu kontrolu u ruke ograničene, donekle korumpirane skupine.[9] To je odražavalo pad politike kao mjesta za raspravu i delegiranje na čisto formalnu razinu diskursa.[10] Ova analiza na mikrorazmjeru nastojala je ukazati na degradaciju demokracije u "naprednim" društvima i činjenicu da se moć općenito nalazi izvan granica izabranih predstavnika.

Glavni utjecaj na studiju imala je knjiga Franza Leopolda Neumanna, Behemoth: Struktura i praksa nacionalsocijalizma, 1933. –1944., studija o tome kako je nacizam došao na vlast u njemačkoj demokratskoj državi. Osigurao je alate za analizu strukture političkog sustava i poslužio kao upozorenje što bi se moglo dogoditi u modernoj kapitalističkoj demokraciji.

Floyd Hunter[uredi | uredi kôd]

Analiza moći teorije elita također je primijenjena na mikro razini u studijama moći zajednice poput one Floyda Huntera (1953). Hunter je detaljno ispitao snagu odnosa vidljivu u njegovom "Regional Cityju" tražeći "prave" nositelje moći, a ne one na očiglednim službenim pozicijama. Postavio je strukturno-funkcionalni pristup koji je mapirao hijerarhije i mreže međupovezanosti unutar grada—mapiranje odnosa moći između poslovnih ljudi, političara, svećenstva itd. Studija je promovirana kako bi razotkrila trenutne koncepte bilo kakve "demokracije" prisutne unutar urbane politike i ponovno potvrdila argumente za istinsku predstavničku demokraciju.[11] Ova vrsta analize također je korištena u kasnijim, većim studijama poput one koju je proveo M. Schwartz ispitujući strukture moći unutar sfere korporativne elite u Sjedinjenim Državama.[12]

G. William Domhoff[uredi | uredi kôd]

U svojoj kontroverznoj knjizi Who Rules America? iz 1967., G. William Domhoff istraživao je lokalne i nacionalne mreže procesa donošenja odluka nastojeći ilustrirati strukturu moći u Sjedinjenim Državama. On tvrdi, poput Huntera, da elitna klasa koja posjeduje i upravlja velikom imovinom koja donosi prihod (poput banaka i korporacija) , politički i ekonomski dominira američkom strukturom moći.[13]

James Burnham[uredi | uredi kôd]

Burnhamov rani rad Menadžerska revolucija nastojao je izraziti kretanje sve funkcionalne moći u ruke menadžera, a ne političara ili poslovnih ljudi – razdvajajući vlasništvo i kontrolu.[14]

Robert D. Putnam[uredi | uredi kôd]

Putnam je vidio razvoj tehničkog i ekskluzivnog znanja među administratorima i drugim specijalističkim skupinama kao mehanizam koji oduzima moć demokratskom procesu i prebacuje ju savjetnicima i stručnjacima koji utječu na proces odlučivanja.[15]

"Ako su dominantne figure u proteklih stotinu godina bili poduzetnici, poslovni ljudi i industrijski rukovoditelji, 'novi ljudi' su znanstvenici, matematičari, ekonomisti i inženjeri nove pametne tehnologije"[16]

Thomas R. Dye[uredi | uredi kôd]

Dye u svojoj knjizi Top Down Policymaking, tvrdi da američka javna politika ne proizlazi iz "zahtjeva naroda", već prije iz konsenzusa elite pronađenog u neprofitnim zakladama sa sjedištem u Washingtonu, DC-u, think tankovima, skupinama s posebnim interesima, te istaknuta lobistička i odvjetnička društva. Dyeova teza dalje je proširena u njegovim djelima: Ironija demokracije, Politika u Americi, Razumijevanje javne politike i Tko upravlja Amerikom? .

George A. Gonzalez[uredi | uredi kôd]

U svojoj knjizi Corporate Power and the Environment, George A. Gonzalez piše o moći američkih ekonomskih elita da oblikuju politiku zaštite okoliša za vlastitu korist. U Politici onečišćenja zraka: urbani rast, ekološka modernizacija i simbolička inkluzija te također u Širenju gradova, globalnom zatopljenju i Carstvu kapitala Gonzalez koristi teoriju elite kako bi objasnio međuodnos između politike zaštite okoliša i širenja gradova u Americi. Njegov najnoviji rad, Energy and Empire: The Politics of Nuclear and Solar Power in the United States pokazuje da su ekonomske elite povezivale svoje zagovaranje opcije nuklearne energije s ciljevima američke vanjske politike nakon 1945., dok su u isto to vrijeme te elite protivljavale vladinu podršku za druge oblike energije, kao što je solarna, koja ne može biti dominirana od jedne nacije.

Ralf Dahrendorf[uredi | uredi kôd]

U svojoj knjizi Reflections on the Revolution in Europe[17] Ralf Dahrendorf tvrdi da, zbog visoke razine kompetencije potrebne za političko djelovanje, politička stranka ima tendenciju postati zapravo pružatelj "političkih usluga", tj. upravljanje lokalnim i državnim javnim uredima. Tijekom predizborne kampanje svaka stranka nastoji uvjeriti birače da je najprikladnija za vođenje državnog posla. Logična posljedica bila bi priznati ovaj karakter i otvoreno registrirati strane kao tvrtke koje pružaju usluge. Na taj bi način vladajuća klasa uključivala članove i suradnike legalno priznatih tvrtki, a "klasa kojom se vlada" izborom bi odabrala tvrtku državne uprave koja joj najviše odgovara.

Martin Gilens i Benjamin I. Page[uredi | uredi kôd]

U svojoj statističkoj analizi 1779 političkih pitanja, profesori Martin Gilens i Benjamin Page otkrili su da "ekonomske elite i organizirane skupine koje predstavljaju poslovne interese imaju značajan neovisni utjecaj na politiku američke vlade, dok prosječni građani i masovne interesne skupine imaju mali ili nikakav neovisni utjecaj."[18][19] Kritičari koje citira Vox.com tvrdili su, koristeći isti skup podataka, da kada se bogati i srednja klasa nisu slagali, bogati su dobili željeni ishod u 53 posto slučajeva, a srednja klasa je dobila ono što je željela u 47 posto slučajeva. Neki se kritičari ne slažu s naslovnim zaključkom Gilensa i Pagesa, ali vjeruju da skup podataka potvrđuje da su "bogati i srednja (klasa) učinkoviti u blokiranju politika koje žele siromašni".[20]

Thomas Ferguson[uredi | uredi kôd]

Investicijska teorija stranačkog natjecanja politologa Thomasa Fergusona može se smatrati teorijom elite. Najopširnije iznesena u njegovoj knjizi Zlatno pravilo iz 1995.: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-driven Political Systems, teorija počinje napomenom da je u modernim političkim sustavima cijena stjecanja političke svijesti toliko velika da niti jedan građanin ne može priuštiti.[21] Kao posljedica toga, tim sustavima obično dominiraju oni koji mogu, najčešće elite i korporacije. Te elite zatim nastoje utjecati na politiku 'ulaganjem' u stranke ili politike koje podržavaju putem političkih doprinosa i drugih sredstava poput podrške u medijima.

Vidi još[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. "Theories of American Democracy"
 2. Deric., Shannon. 1. siječnja 2011. Political sociology : oppression, resistance, and the state. Pine Forge Press. ISBN 9781412980401. OCLC 746832550
 3. Gilens, M., & Page, B. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564-581. doi:10.1017/S1537592714001595
 4. Polybius.(~150 B.C.) The Rise of the Roman Empire: Book 6. Translated by Ian Scott-Kilvert (1979). Penguin Books; London, England
 5. Robert A. Nye, The Anti-Democratic Sources of Elite Theory: Pareto, Mosca, Michels, Sage, 1977.
 6. J. J. Chambliss (ed.), Philosophy of Education: An Encyclopedia, Routledge, 2013, p. 179.
 7. Woolley and Papa 1998, 165
 8. Schattschneider 1960, 30-36
 9. Bottomore, T. 1993. Elites and Society (2nd ed.). Routledge. London. str. 25
 10. Mills, C. Wright. 1956. The Power Elite. str. 274. ISBN 0-19-541759-3
 11. Hunter, Floyd. 1953. Community Power Structure: A Study of Decision Makers. str. 6. ISBN 0-8078-0639-0
 12. Schwartz, M., ur. 1987. The Structure of Power in America: The Corporate Elite as a Ruling Class. Holmes & Meier. New York. ISBN 0-8419-0764-1
 13. Domhoff, G. William. 1967. Who Rules America?. McGraw-Hill. ISBN 0-7674-1637-6
 14. Bottomore, T. 1993. Elites and Society (2nd ed.). Routledge. London. str. 59
 15. Putnam, Robert D. 1977. Elite Transformation in Advance Industrial Societies: An Empirical Assessment of the Theory of Technocracy. Comparative Political Studies. 10 (3): 383–411 (p.385). doi:10.1177/001041407701000305
 16. Putnam, Robert D. 1976. The Comparative Study of Political Elites. Prentice Hall. New Jersey. str. 384. ISBN 0-13-154195-1
 17. Dahrendorf, Ralf (1990) Reflections on the Revolution in Europe: In a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw. New York: Random House
 18. Study: US is an oligarchy, not a democracy. BBC News. 17. travnja 2014. Pristupljeno 24. listopada 2022.
 19. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens (Fall 2014)
 20. Matthews, Dylan. 9. svibnja 2016. Remember that study saying America is an oligarchy? 3 rebuttals say it's wrong. Vox (engleski). Pristupljeno 24. listopada 2022.
 21. Ferguson, Thomas. 1995. Golden Rule : The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political Systems. University of Chicago Press. Chicago. ISBN 0226243176

Literatura[uredi | uredi kôd]

 • Amsden, Alice (2012.) Uloga elita u ekonomskom razvoju, Oxford University Press, 2012. s Alisom Di Caprio i Jamesom A. Robinsonom.
 • Bottomore, T. (1993.) Elite i društvo (2. izdanje). London: Routledge.
 • Burnham, J. (1960.) Menadžerska revolucija . Bloomington: Indiana University Press.
 • Crockett, Norman L. ur. Moćna elita u Americi (1970), izvaci stručnjaka online besplatno
 • Domhoff. G. William (1967.–2009.) Tko vlada Amerikom? McGraw-Hill. online 5. izdanje
  • Domhoff, G. William. Proučavanje moćne elite: Pedeset godina tko vlada Amerikom? (Routledge, 2017.); novi eseji 12 stručnjaka
 • Downey, Liam, et al. "Moć, hegemonija i teorija svjetskog društva: kritička procjena." Socius 6 (2020): 2378023120920059 online .
 • Dye, TR (2000.) Top Down Policymaking New York: Chatham House Publishers.
 • Gonzalez, GA (2012.) Energija i carstvo: Politika nuklearne i solarne energije u Sjedinjenim Državama . Albany: Državno sveučilište New York Press
 • Gonzalez, GA (2009) Urbano širenje, globalno zatopljenje i carstvo kapitala. Albany: Državno sveučilište New York Press
 • Gonzalez, GA (2006.) Politika onečišćenja zraka: urbani rast, ekološka modernizacija i simbolička uključenost. Albany: Državno sveučilište New York Press
 • Gonzalez, GA (2001.) Korporativna moć i okoliš. Izdavači Rowman & Littlefield
 • Hunter, Floyd (1953.) Struktura moći zajednice: Studija o donositeljima odluka .
 • Lerner, R., AK Nagai, S. Rothman (1996) Američke elite . New Haven CT: Yale University Press
 • Milch, Jan, (1992). C. Wright Mills i hansova sociološka vizija Om hans syn på makt och metod och vetenskap,. Sociologiska Institution Göteborgs Universit-("C.Wright Mills i njegova sociološka vizija O njegovim pogledima na moć, metodologiju i znanost. Odjel za sociologiju Sveučilišta Göteborg")
 • Mills, C. Wright (1956.) Elita moći . na liniji
 • Neumann, Franz Leopold (1944). Behemoth: Struktura i praksa nacionalsocijalizma, 1933. - 1944. Harper. na liniji
 • Putnam, RD (1976.) Komparativna studija političkih elita . New Jersey: Prentice Hall .
 • Putnam, RD (1977.) 'Transformacija elite u naprednim industrijskim društvima: empirijska procjena teorije tehnokracije' u komparativnim političkim studijama, sv. 10, br. 3, str. 383–411.
 • Schwartz, M. (ur.) (1987.) Struktura moći u Americi: Korporativna elita kao vladajuća klasa . New York: Holmes & Meier.
 • Volpe, G. (2021) Talijanski elitizam i preoblikovanje demokracije u Sjedinjenim Državama . Abingdon, Oxon; New York: Routledge.