Prijeđi na sadržaj

Visual FoxPro

Izvor: Wikipedija
Visual FoxPro
Pojavio se:1984.
Razvijatelj:Microsoft
OS:Windows
Licencija:Microsoft EULA
Internetska stranica:Visual FoxPro

Visual FoxPro (VFP) programski je jezik za programiranje baza podataka. Podržava OOP i proceduralno programiranje. Uključuje cjelokupni sistem za izradu programa - editor, RDBMS, i prevoditelj. Jednostavno se spaja s vanjskim bazama podataka (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL...), a potpuno je implementiran i SQL.

Razvoj

[uredi | uredi kôd]

Počeci razvoja VFP-a sežu u 1984. godinu, kada je kompanija Fox Software izdala FoxBASE, xBase kompatibilni jezik. Microsoft kupuje Fox Software 1992. i počinje rad na VFP. Posljednja verzija programa je VFP 9.0 SP2, i prema najavam iz Microsofta, neće se više razvijati.


Programski primjeri

[uredi | uredi kôd]

Hello World primjer:

MESSAGEBOX("Hello World")

Objekti

[uredi | uredi kôd]
loForm = CREATEOBJECT("HiForm")
loForm.Show(1)

DEFINE CLASS HiForm AS Form
 AutoCenter = .T.
 Caption = "Hello, World"

 ADD OBJECT lblHi as Label WITH ;
  Caption = "Hello, World!"
ENDDEFINE

Manipulacija bazama podataka

[uredi | uredi kôd]
&& Kreiranje tablice
CREATE TABLE randData (iData I)

&& Popunjavanje tablice slučajnim brojevima - xbase i SQL metoda
FOR i = 1 TO 50
  APPEND BLANK
  REPLACE iData WITH (RAND() * 100)

  INSERT INTO randData (iData) VALUES (RAND() * 100)
ENDFOR

&& Kreiranje strukturalnog indeksa
INDEX ON iData TAG iData
CLOSE ALL

&& Prikaz sortiranih podataka - xBase komande
USE randData
SET ORDER TO iData
GO TOP
LIST NEXT 10 && First 10 
SKIP 81
LIST NEXT 10 && Last 10
CLOSE ALL

&& Prikaz sortiranih podataka SQL komande
SELECT * ;
 FROM randData ;
 ORDER BY iData DESCENDING

ODBC pristup podacima - SQL način

[uredi | uredi kôd]
&& Spajanje na ODBC izvor podataka
LOCAL nHnd
nHnd = SQLCONNECT ("ODBCDSN", "user", "pwd")

&& Izvršavanje SQL komandi
LOCAL nResult
nResult = SQLEXEC (nHnd, "USE master")
IF nResult < 0
 MESSAGEBOX ("MASTER database does not exist!")
 RETURN
ENDIF

&& Preuzimanje podataka s udaljenog servera i spremanje
&& u lokalnu privremenu tablicu (cursor)
nResult = SQLEXEC (nHnd, "SELECT * FROM authors", "QAUTHORS")

&& Ažuriranje podataka na serveru korištenjem parametara
LOCAL cAuthorID, cAuthorName
cAuthorID = "1001"
cAuthorName = "New name"
nResult = SQLEXEC (nHnd, "UPDATE authors SET auth_name = ?cAuthorName WHERE auth_id = ?cAuthorID")

&& Zatvaranje izvora podataka
SQLDISCONNECT(nHnd)

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kôd]