Wikipedija:Izvori

Izvor: Wikipedija

Tražite li ovo: Wikipedija:Navođenje izvora?


Ovo je popis izvora kojima se služe sastavljači križaljki. Taj popis može poslužiti i za referenciranje s pojedinih stranica hrvatske Wikipedije kad se želi reći odakle potječe neki podatak ili kad se čitatelja želi uputiti na dalje istraživanje.

Izvori su navedeni pod uobičajenim kraticama, nazivima ili prezimenima autora.

U perspektivi ovo bi mogao postati popis svih takvih izvora: atlasa, enciklopedija, imenika, leksikona, priručnika, rječnika, itd.

Opći priručnici[uredi kôd]

An-Gold[uredi kôd]

Vladimir Anić, Ivo Goldstein: Rječnik stranih riječi (Drugo izdanje), Novi Liber, Zagreb, 2002.

ARJ[uredi kôd]

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1881-1976..

Anić[uredi kôd]

Vladimir Anić: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.

Atlas Hrvatske[uredi kôd]

Veliki atlas Hrvatske, Mozaik knjiga, Zagreb, 2002.

Atlas Slovenije[uredi kôd]

Atlas Slovenije, Mladinska knjiga i Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana, 1985.

Atlas svijeta[uredi kôd]

Atlas svijeta, JLZ, Zagreb, 1974.

CD-atlas[uredi kôd]

Microsoft Encarta 96 World Atlas

Ćirilovljev RNR[uredi kôd]

Jovan Ćirilov: Rečnik novih reči (Reči, izrazi i značenja nastali u srpskohrvatskom jeziku posle drugog svetskog rata), Narodna knjiga, Beograd, 1982.

EB[uredi kôd]

Enciklopedija Britanika (4-5), Narodna knjiga i Politika, Beograd, 2005.

EFK[uredi kôd]

Enciklopedija fizičke kulture, JLZ, Zagreb, 1975-1977.

EGLJ[uredi kôd]

Jovan Đ. Marković: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, Svjetlost, Sarajevo, 1990.

EJ[uredi kôd]

Enciklopedija Jugoslavije (1-6, A-Katl-), JLZ, Zagreb, 1980-1990.

ELZ[uredi kôd]

Opća enciklopedija JLZ (1-8, Dopunski svezak), JLZ, Zagreb, 1977-1988.

EON[uredi kôd]

Enciklopedija opća i nacionalna (1-2), Pro leksis i Večernji list, Zagreb, 2005.

Fauna Evrope[uredi kôd]

Dr Harry Garms, dr Leo Born: Fauna Evrope (priručnik za određivanje), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1981.

Filmska[uredi kôd]

Filmska enciklopedija, JLZ, Zagreb, 1986-1990.

HBL[uredi kôd]

Hrvatski biografski leksikon (1-?), JLZ, Zagreb, 1983.

HE[uredi kôd]

Hrvatska enciklopedija (1-7), Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, ???-2005.

HČR[uredi kôd]

Milan Moguš, Maja Bratanić, Marko Tadić: Hrvatski čestotni rječnik, Školska knjiga - Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.

HER[uredi kôd]

Hrvatski enciklopedijski rječnik (1-12), Zajedničko izdanje: EPH d.o.o. Zagreb i Novi Liber d.o.o. Zagreb, 2004.

HOL[uredi kôd]

Hrvatski obiteljski leksikon (1-9), EPH d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 2005.

IMJ[uredi kôd]

Božidar Đorđević, Bogoljub Vasić: Imenik mesta u Jugoslaviji, Službeni list SFRJ, Beograd, 1973.

Klaić[uredi kôd]

Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi (Tuđice i posuđenice), Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1978.

Klajnov RNR[uredi kôd]

Ivan Klajn: Rečnik novih reči, Matica srpska, Novi Sad, 1992.

Ko je ko[uredi kôd]

Jugoslovenski savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji, Hronometar, Beograd, 1970.

Leksikon JLZ[uredi kôd]

Leksikon JLZ, JLZ, Zagreb, 1974.

LJM[uredi kôd]

Leksikon jugoslavenske muzike (1-2), JLZ, Zagreb, 1984.

LNH[uredi kôd]

Božidar Feldbauer: Leksik naselja Hrvatske (I), Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.

LPSRH[uredi kôd]

Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Institut za jezik i Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1976.

MEP[uredi kôd]

Mala enciklopedija Prosveta (Opšta enciklopedija, treće izdanje). Prosveta, Beograd, 1978.

Minerva[uredi kôd]

Leksikon Minerva (Praktični priručnik za modernog čovjeka), Minerva nakladna knjižara, zagreb, 1936.

Minervin RNR[uredi kôd]

Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija i Branko Sočanac: Minervin rječnik novih riječi (Mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima), Minerva, Zagreb, 1996.

Mitologija[uredi kôd]

Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija (Ilustrirana enciklopedija), Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb, 1990.

Moskovljević[uredi kôd]

Dr Miloš S. Moskovljević: "Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom", Apolon, Beograd, 1990.

Muzička[uredi kôd]

Muzička enciklopedija (1-3), JLZ, Zagreb, 1971-1977.

Otaševićev RNR[uredi kôd]

Đorđe Otašević: Rečnik novih i nezabeleženih reči, Enigmatski savez Srbije, Beograd, 1999.

Popularna enciklopedija[uredi kôd]

Popularna enciklopedija, BIGZ, Beograd, 1976.

Pravoslavni rečnik[uredi kôd]

Veliki pravoslavni bogoslovski enciklopedijski rečnik (tom I), Pravoslavna reč, Novi Sad, 2000.

RMS[uredi kôd]

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (1-6), Matica srpska - Matica hrvatska (1-3), Novi Sad, Zagreb (1-3), 1967-1976.

RSANU[uredi kôd]

Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (A-Obv, 1-16), SANU, Beograd, 1959-2001.

SES[uredi kôd]

Советский ециклопедический словарь, Советская ециклопедия, Moskva, 1990.

Sinonimi[uredi kôd]

Miodrag S. Lalević: Sinonimi i srodnereči srpskohrvatskog jezika, Leksikografski zavod Sveznanje, Beograd, 1974.

Skok[uredi kôd]

Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1-4), JLZ, Zagreb, 1971.

Spalatin[uredi kôd]

Leonardo Spalatin: Englesko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-engleski prirodoslovni rječnik s rječnikom izgovora, SNL, Zagreb, 1980.

Šahovska[uredi kôd]

Harry Golombek: Šahovska enciklopedija, Prosvjeta, Zagreb, 1980.

Šarić[uredi kôd]

Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen: Rječnik sinonima hrvatskoga jezika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.

Šimundić[uredi kôd]

Mate Šimundić: Rječnik osobnih imena, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1988.

Turcizmi[uredi kôd]

Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Četvrto izdanje), Svjetlost, Sarajevo, 1979.

Vujaklija[uredi kôd]

Milan Vujaklija: Leksikon stranih reči i izraza (Četvrto dopunjeno i redigovano izdanje), Prosveta, Beograd, 1991.

Zamarovski[uredi kôd]

Vojtech Zamarovsky: Junaci antičkih mitova (Leksikon grčke i rimske mitologije), Školska knjiga, Zagreb, 1973.

Rječnici kratica[uredi kôd]

Hrvatske kratice[uredi kôd]

Stjepan Babić, Milena Žic Fuchs: "Rječnik kratica", Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2007.

Bugarske kratice[uredi kôd]

Лилия Крумова, Мария Чоролеева: "Речник на съкращенията в българския език", Наука и искуство, София, 1983.

Engleske kratice[uredi kôd]

J. W. Gurnett, C. H. J. Kyte: "Cassell's Dictionary of Abbreviations", Cassell, London, 1979.

Njemačke kratice[uredi kôd]

Hermann Lichtenstern: "Lexikon der Abkürzungen", Wilhelm Heyne Verlag, München, 1974.

Mađarić[uredi kôd]

Dr Juraj Mađarić, Miroslav Mađarić: "Leksikon kratica iz saobraćaja, vanjske trgovine i osiguranja", Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1979.

Ruske kratice[uredi kôd]

Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров: "Словарь русского языка", Русский язык, Москва, 1983.

Zidar[uredi kôd]

Josip Zidar: Rečnik jugoslovenskih skraćenica, Međunarodna politika, Beograd, 1971.

Dvojezični rječnici[uredi kôd]

BujasEH[uredi kôd]

Željko Bujas: Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

BujasHE[uredi kôd]

Željko Bujas: Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

Bujas[uredi kôd]

Željko Bujas: Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik (A-N), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983-1989.

Divković[uredi kôd]

Mirko Divković: Latinsko-hrvatski rječnik za škole, Zagrev, 1900. (reprint 1980)

Filipović[uredi kôd]

Rudolf Filipović: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

Jurančič[uredi kôd]

Janko Jurančič: Hrvatskosrpsko-slovenski rječnik (Treće, znatno prošireno izdanje), Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1986.

Znika[uredi kôd]

Marija Znika, Renate Hansen-Kokoruš, Josip Matešić, Zrinka Pečur-Medinger: Rječnik univezalni njemačko-hrvatski, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.

Enigmatski priručnici[uredi kôd]

Čvorov ER3[uredi kôd]

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 3 (Prvi svezak), Čvor, Bjelovar, 1990.

ER2[uredi kôd]

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1973.

ER3[uredi kôd]

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1977.

ER4[uredi kôd]

Radoš Pušonjić: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1976.

ER5[uredi kôd]

Branko Polić: Enigmatski rječnik 5 (1-5), Čvor, Bjelovar, 1980-1982.

ER6[uredi kôd]

Tomislav Pejić (urednik): Enigmatski rječnik 6 (1-12), Čvor, Bjelovar, 1984-1991.

ER7[uredi kôd]

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 7 (1), Čvor, Bjelovar, 1991.

Inicijali[uredi kôd]

Popis inicijala, Rebus, Osijek, 1958.

Jovičićev ER3[uredi kôd]

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa tri slova, Beograd, 1971.

Jovičićev ER4[uredi kôd]

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa četiri slova, Beograd, 1970.

Kr[uredi kôd]

Zapisi iz raznih (i starih) križaljki / ukrštenica

LZJ[uredi kôd]

Stjepan Horvat: Leksikon zagonetača Jugoslavije, Čvor, Bjelovar,

Odostražnik 5[uredi kôd]

(Jovan Nedić): Odostražnik 5 (A-Ž), Čvor, Bjelovar 1982.

Priručnik za odgonetače[uredi kôd]

Stjepan Horvat: Priručni za odgonetače, Čvor, Banjaluka (Bjelovar!), 1976.

Tošićev ER5[uredi kôd]

Miodrag Tošić: Rečnik 5 (I), Beograd, 2001.

Žugićev ER3[uredi kôd]

Stanko Žugić: Troslovni enigmatski rečnik, Beograd, 1997.

Žugićev ER4[uredi kôd]

Stanko Žugić: Četveroslovni rečnik-podsetnik, Udruženje enigmata "Vuk Karadžić", Beograd, 1997.