Wikipedija:Izvori

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Tražite li ovo: Wikipedija:Navođenje izvora?


Ovo je popis izvora kojima se služe sastavljači križaljki. Taj popis može poslužiti i za referenciranje s pojedinih stranica hrvatske Wikipedije kad se želi reći odakle potječe neki podatak ili kad se čitatelja želi uputiti na dalje istraživanje.

Izvori su navedeni pod uobičajenim kraticama, nazivima ili prezimenima autora.

U perspektivi ovo bi mogao postati popis svih takvih izvora: atlasa, enciklopedija, imenika, leksikona, priručnika, rječnika, itd.

Opći priručnici[uredi]

An-Gold[uredi]

Vladimir Anić, Ivo Goldstein: Rječnik stranih riječi (Drugo izdanje), Novi Liber, Zagreb, 2002.

ARJ[uredi]

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1881-1976..

Anić[uredi]

Vladimir Anić: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.

Atlas Hrvatske[uredi]

Veliki atlas Hrvatske, Mozaik knjiga, Zagreb, 2002.

Atlas Slovenije[uredi]

Atlas Slovenije, Mladinska knjiga i Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana, 1985.

Atlas svijeta[uredi]

Atlas svijeta, JLZ, Zagreb, 1974.

CD-atlas[uredi]

Microsoft Encarta 96 World Atlas

Ćirilovljev RNR[uredi]

Jovan Ćirilov: Rečnik novih reči (Reči, izrazi i značenja nastali u srpskohrvatskom jeziku posle drugog svetskog rata), Narodna knjiga, Beograd, 1982.

EB[uredi]

Enciklopedija Britanika (4-5), Narodna knjiga i Politika, Beograd, 2005.

EFK[uredi]

Enciklopedija fizičke kulture, JLZ, Zagreb, 1975-1977.

EGLJ[uredi]

Jovan Đ. Marković: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, Svjetlost, Sarajevo, 1990.

EJ[uredi]

Enciklopedija Jugoslavije (1-6, A-Katl-), JLZ, Zagreb, 1980-1990.

ELZ[uredi]

Opća enciklopedija JLZ (1-8, Dopunski svezak), JLZ, Zagreb, 1977-1988.

EON[uredi]

Enciklopedija opća i nacionalna (1-2), Pro leksis i Večernji list, Zagreb, 2005.

Fauna Evrope[uredi]

Dr Harry Garms, dr Leo Born: Fauna Evrope (priručnik za određivanje), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1981.

Filmska[uredi]

Filmska enciklopedija, JLZ, Zagreb, 1986-1990.

HBL[uredi]

Hrvatski biografski leksikon (1-?), JLZ, Zagreb, 1983.

HE[uredi]

Hrvatska enciklopedija (1-7), Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, ???-2005.

HČR[uredi]

Milan Moguš, Maja Bratanić, Marko Tadić: Hrvatski čestotni rječnik, Školska knjiga - Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.

HER[uredi]

Hrvatski enciklopedijski rječnik (1-12), Zajedničko izdanje: EPH d.o.o. Zagreb i Novi Liber d.o.o. Zagreb, 2004.

HOL[uredi]

Hrvatski obiteljski leksikon (1-9), EPH d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 2005.

IMJ[uredi]

Božidar Đorđević, Bogoljub Vasić: Imenik mesta u Jugoslaviji, Službeni list SFRJ, Beograd, 1973.

Klaić[uredi]

Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi (Tuđice i posuđenice), Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1978.

Klajnov RNR[uredi]

Ivan Klajn: Rečnik novih reči, Matica srpska, Novi Sad, 1992.

Ko je ko[uredi]

Jugoslovenski savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji, Hronometar, Beograd, 1970.

Leksikon JLZ[uredi]

Leksikon JLZ, JLZ, Zagreb, 1974.

LJM[uredi]

Leksikon jugoslavenske muzike (1-2), JLZ, Zagreb, 1984.

LNH[uredi]

Božidar Feldbauer: Leksik naselja Hrvatske (I), Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.

LPSRH[uredi]

Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Institut za jezik i Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1976.

MEP[uredi]

Mala enciklopedija Prosveta (Opšta enciklopedija, treće izdanje). Prosveta, Beograd, 1978.

Minerva[uredi]

Leksikon Minerva (Praktični priručnik za modernog čovjeka), Minerva nakladna knjižara, zagreb, 1936.

Minervin RNR[uredi]

Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija i Branko Sočanac: Minervin rječnik novih riječi (Mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima), Minerva, Zagreb, 1996.

Mitologija[uredi]

Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija (Ilustrirana enciklopedija), Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb, 1990.

Moskovljević[uredi]

Dr Miloš S. Moskovljević: "Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom", Apolon, Beograd, 1990.

Muzička[uredi]

Muzička enciklopedija (1-3), JLZ, Zagreb, 1971-1977.

Otaševićev RNR[uredi]

Đorđe Otašević: Rečnik novih i nezabeleženih reči, Enigmatski savez Srbije, Beograd, 1999.

Popularna enciklopedija[uredi]

Popularna enciklopedija, BIGZ, Beograd, 1976.

Pravoslavni rečnik[uredi]

Veliki pravoslavni bogoslovski enciklopedijski rečnik (tom I), Pravoslavna reč, Novi Sad, 2000.

RMS[uredi]

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (1-6), Matica srpska - Matica hrvatska (1-3), Novi Sad, Zagreb (1-3), 1967-1976.

RSANU[uredi]

Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (A-Obv, 1-16), SANU, Beograd, 1959-2001.

SES[uredi]

Советский ециклопедический словарь, Советская ециклопедия, Moskva, 1990.

Sinonimi[uredi]

Miodrag S. Lalević: Sinonimi i srodnereči srpskohrvatskog jezika, Leksikografski zavod Sveznanje, Beograd, 1974.

Skok[uredi]

Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1-4), JLZ, Zagreb, 1971.

Spalatin[uredi]

Leonardo Spalatin: Englesko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-engleski prirodoslovni rječnik s rječnikom izgovora, SNL, Zagreb, 1980.

Šahovska[uredi]

Harry Golombek: Šahovska enciklopedija, Prosvjeta, Zagreb, 1980.

Šarić[uredi]

Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen: Rječnik sinonima hrvatskoga jezika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.

Šimundić[uredi]

Mate Šimundić: Rječnik osobnih imena, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1988.

Turcizmi[uredi]

Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Četvrto izdanje), Svjetlost, Sarajevo, 1979.

Vujaklija[uredi]

Milan Vujaklija: Leksikon stranih reči i izraza (Četvrto dopunjeno i redigovano izdanje), Prosveta, Beograd, 1991.

Zamarovski[uredi]

Vojtech Zamarovsky: Junaci antičkih mitova (Leksikon grčke i rimske mitologije), Školska knjiga, Zagreb, 1973.

Rječnici kratica[uredi]

Hrvatske kratice[uredi]

Stjepan Babić, Milena Žic Fuchs: "Rječnik kratica", Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2007.

Bugarske kratice[uredi]

Лилия Крумова, Мария Чоролеева: "Речник на съкращенията в българския език", Наука и искуство, София, 1983.

Engleske kratice[uredi]

J. W. Gurnett, C. H. J. Kyte: "Cassell's Dictionary of Abbreviations", Cassell, London, 1979.

Njemačke kratice[uredi]

Hermann Lichtenstern: "Lexikon der Abkürzungen", Wilhelm Heyne Verlag, München, 1974.

Mađarić[uredi]

Dr Juraj Mađarić, Miroslav Mađarić: "Leksikon kratica iz saobraćaja, vanjske trgovine i osiguranja", Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1979.

Ruske kratice[uredi]

Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров: "Словарь русского языка", Русский язык, Москва, 1983.

Zidar[uredi]

Josip Zidar: Rečnik jugoslovenskih skraćenica, Međunarodna politika, Beograd, 1971.

Dvojezični rječnici[uredi]

BujasEH[uredi]

Željko Bujas: Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

BujasHE[uredi]

Željko Bujas: Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

Bujas[uredi]

Željko Bujas: Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik (A-N), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983-1989.

Divković[uredi]

Mirko Divković: Latinsko-hrvatski rječnik za škole, Zagrev, 1900. (reprint 1980)

Filipović[uredi]

Rudolf Filipović: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

Jurančič[uredi]

Janko Jurančič: Hrvatskosrpsko-slovenski rječnik (Treće, znatno prošireno izdanje), Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1986.

Znika[uredi]

Marija Znika, Renate Hansen-Kokoruš, Josip Matešić, Zrinka Pečur-Medinger: Rječnik univezalni njemačko-hrvatski, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.

Enigmatski priručnici[uredi]

Čvorov ER3[uredi]

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 3 (Prvi svezak), Čvor, Bjelovar, 1990.

ER2[uredi]

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1973.

ER3[uredi]

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1977.

ER4[uredi]

Radoš Pušonjić: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1976.

ER5[uredi]

Branko Polić: Enigmatski rječnik 5 (1-5), Čvor, Bjelovar, 1980-1982.

ER6[uredi]

Tomislav Pejić (urednik): Enigmatski rječnik 6 (1-12), Čvor, Bjelovar, 1984-1991.

ER7[uredi]

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 7 (1), Čvor, Bjelovar, 1991.

Inicijali[uredi]

Popis inicijala, Rebus, Osijek, 1958.

Jovičićev ER3[uredi]

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa tri slova, Beograd, 1971.

Jovičićev ER4[uredi]

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa četiri slova, Beograd, 1970.

Kr[uredi]

Zapisi iz raznih (i starih) križaljki / ukrštenica

LZJ[uredi]

Stjepan Horvat: Leksikon zagonetača Jugoslavije, Čvor, Bjelovar,

Odostražnik 5[uredi]

(Jovan Nedić): Odostražnik 5 (A-Ž), Čvor, Bjelovar 1982.

Priručnik za odgonetače[uredi]

Stjepan Horvat: Priručni za odgonetače, Čvor, Banjaluka (Bjelovar!), 1976.

Tošićev ER5[uredi]

Miodrag Tošić: Rečnik 5 (I), Beograd, 2001.

Žugićev ER3[uredi]

Stanko Žugić: Troslovni enigmatski rečnik, Beograd, 1997.

Žugićev ER4[uredi]

Stanko Žugić: Četveroslovni rečnik-podsetnik, Udruženje enigmata "Vuk Karadžić", Beograd, 1997.