Wikipedija:Prijava Arbitražnom odboru

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Wikipedija:PAO)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Prijava Arbitražnom odboru

Ovo je stranica koja služi za rješavanje sukoba na hrvatskoj Wikipediji. Svaka podnesena prijava na ovoj stranici bit će odgovorena od strane Odbora u roku od najviše 30 dana, premda će velika većina biti odgovorena u roku od 7 dana.

Molimo suradnike da obrazlože svoj problem te da navedu što je dosada sve pokušano pri rješenju istog. Također, molimo suradnike da navedu strane u sporu i da se na kraju potpišu. Svaku prijavu Arbitražnom odboru treba napisati pod poseban naslov.

↱

Zahtjevi i želje:

Podnošenje prijave Odboru za arbitražu

Odbor za arbitražu postupa temeljem prijave. Prijave se podnose ovdje, nakon iscrpljenih drugih mogućnosti.

Prije podnošenja prijave NE ZABORAVITE:

  • Wikipedija NIJE demokracija, nego je podležna benevolentnom nadzoru administratora, koji interveniraju prema potrebi;
  • iznesena pisana pravila ne trebaju se shvatiti eksplicitno;
  • Wikipedija nema čvrsta pravila osim pet općih principa (Pet stupova Wikipedije);
  • Zajednički cilj nas, suradnika i urednika Wikipedije stvaranje je slobodne enciklopedije.

Postupak prijave u slučaju pritužbe na ponašanje nekog suradnika

Prije podnošenja prijave trebaju se iscrpiti sve mogućnosti spomenute na stranici Wikipedija:Rješavanje sporova. Suradnici koji ne postupe na taj način bit će na to upozoreni, a daljnje inzistiranje na postupku povlači za sobom mogućnost blokiranja.

Postupak u slučaju pritužbe na rad nekog admina

Nitko nije savršen, tako ni administratori hrvatske Wikipedije. Ukoliko smatrate da netko od administratora zloupotrebljava administratorska prava ili krši pravila i smjernice Wikipedije na vašu štetu, prvo zatražite mišljenje administratora, a ako ni to ne pomogne obratite se arbitražnom odboru.


Zahtjev

Primjer Prijave

  • Predmet spora: Svađa Laste sam sa sobom
  • Strane u sporu: Lasta i ja
  • Dosadašnje aktivnosti u rješavanju spora: radi smirivanja sukoba sam otišao van sebe neko vrijeme, ali, druga strana u sporu je nastavila sa ugrozama
  • Podnio: --Lasta 09:57, 19. svibanj 2009. (CEST)

Arbitraže