Pomoć:Magične riječi

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Wikipedija:Varijable)

"Magična riječ" je simbol kojeg prepoznaje softver MediaWiki, a koji, kada se uoči na nezakomentiranom dijelu stranice, čini da softver radi nešto drugo osim prikaza simbola, ili uključivanja (transkluzije) stranice tog imena, već koristi izravno simbol.

Magična riječ može biti:

  • riječ pisana velikim slovima, koja počinje i završava s dvije podvlake, npr. __BEZSADRŽAJA__
  • XML-objekt, kodiran slično HTML-u, ispred koje je "<" (a za završnu oznaku "/"), a iza kojeg je ">", kao u <nowiki>...</nowiki>
  • funkcija parsera: slično predlošcima, riječ ograničena s "{{" i "}}", i mogućim parametrima između uspravnih crta, osim što dio ispred prve crte (ako nema crta, text između vitičastih zagrada) sadrži dvotočku (":"), npr. {{ns:3}} i {{#ifexpr:{{{1}}}>3|large|small}}
  • varijabla: slično predlošku bez parametara, riječ između "{{" i "}}", osim što je riječ pisana velikim slovima, npr. {{TRENUTAČNIDAN}}
  • modifikator predloška
  • modifikator slike
  • preusmjeravanje - #PREUSMJERI

Ako stranica u imenskom prostoru predložaka ima naziv kao magična riječ, magična riječ će biti pozvana umjesto nje. Ako ipak morate po svaku cijenu definirati predložak koji ima isto ime kao imenska riječ, prije imena predloška stavite "msg:" ili ime imenskog prostora ("Predložak:"). Pogledajte dolje za više detalja.

Oznake na ovoj stranici kao "[MW1.5+]" označavaju verziju Mediawiki koja prva podržava magičnu riječ. "XYZ" označava unos korisnika korišten u primjeru.

Magične riječi između dvostrukih podvlaka[uredi | uredi kôd]

Sadržaj[uredi | uredi kôd]

Mag. riječ Objašnjenje
__BEZSADRŽAJA__ Sakrij sadržaj na stranici
__UKLJUČISADRŽAJ__ Uvijek prikaži sadržaj na stranici
__SADRŽAJ__ Prikaži sadržaj ovdje (poništava __BEZSADRŽAJA__). Više tablica sa sadržajem na istoj stranici nije podržano – samo prvo navođenje ove magične riječi prikazuje sadržaj, ostala se zanemaruju.

Ostalo[uredi | uredi kôd]

Mag. riječ Objašnjenje
__BEZUREĐIVANJAODLOMAKA__ Skriva poveznice [Uredi kôd] uz naslove poglavlja.
__NOVIODLOMAKPOVEZNICA__ [MW1.7+] Dodaje na stranicu poveznicu "+" do kartice Uredi kôd na na vrhu prozora (kao na stranicama za razgovor), omogućavajući "davanje komentara".
__BEZGALERIJE__ [MW1.7+] Prikazuje slike u pregledu svih slika u nekoj kategoriji kao poveznice, a ne kao galeriju.


Oznake u stilu XML-a[uredi | uredi kôd]

Oznake u stilu XML-a koriste sintaksu <ime oznake>sadržaj</ime oznake>. Ovakve oznake često koriste različita proširenja MediaWiki.

Sljedeće oznake su podržane u osnovnoj instalaciji MediaWiki.

Parsiranje je konverzija oznaka u tekstu i XHTML-a u formatiranje i strukture kao što su predlošci, poveznice, prijelom reda itd. Dvije oznake djeluju na parsiranje:

oznaka djelovanje
nowiki isključuje parsiranje sve wiki-sintakse; na primjer
<nowiki>'''[[{{tc}}]]'''</nowiki>

daje

'''[[{{tc}}]]'''.
pre slično kao nowiki, ali stavlja tekst u poseban okvir, i čuva prelaske u novi red; na primjer
<pre>'''[[{{tc}}]]'''</pre>

daje:

'''[[{{tc}}]]'''

Transkluzija je umetanje jedne stranice u drugu koristeći sintaksu predložaka, tj. {{...}}. Tri oznake utječu na transkluziju:

oznaka djelovanje
noinclude sprečava da se tekst pojavljuje u transkluziji, tj. ne uključuje se, a vidi se na stranici

Na primjer:

<noinclude>[[Kategorija:Primjer]]</noinclude>

će samo kategorizirati predložak.

includeonly skriva tekst na stranici, tj. prikazuje se samo kod ubacivanja – obrnuto od noinclude. Na primjer, "<includeonly>[[Kategorija:Foo]]</includeonly>" će kategorizirati stranice koje uključuju predložak, ali ne i sam predložak.
onlyinclude skriva sam ostali tekst kada je stranica transkludirana, tj. samo tekst unutar ovih oznaka se ubacuje. Na primjer, "Ja sam <onlyinclude>jabuka</onlyinclude>." će dati samo "jabuka" kod ubacivanja (transkluzije).

Matematika koristi TeX-notaciju da generira kompleksne izraze, obično u obliku slika (vidi Wikipedija:Formule). Naprimjer,

<math>\sqrt{a^2+b^2}</math>

daje:

.

Hijeroglifi (WikiHieroproširenje) koriste sintaksu Hieroglyph coding manuala (uputa za kodiranje hijeroglifa) da generira slike hijeroglifa. Na primjer,

"<hiero>A1</hiero>"

daje:

A1
.

Stablo kategorija (CategoryTree proširenje) koristi vlastitu sintaksu za dinamički prikaz strukture kategorija.

Varijable[uredi | uredi kôd]

Varijable su riječi pisane velikim slovima unutar dvostrukih vitičastih zagrada, koje mijenjaju vrijednost ovisno o kontekstu i drugome, npr. varijabla {{BROJČLANAKA}} ima trenutnu vrijednost 220.618.

Ako radite predloške ili neke druge posebne stranice, od pomoći vam mogu biti sljedeće varijable:

Vrijeme[uredi | uredi kôd]

Varijabla Primjer Objašnjenje
{{TRENUTAČNIDAN}} 23 Današnji dan u brojčanom obliku (1-31)
{{TRENUTAČNIDAN2}} 23 [MW1.5+] Kao gore, prikazan s dvije znamenke 01...31).
{{TRENUTAČNIDANIME}} četvrtak Dan u tjednu
{{TRENUTAČNIDANTJEDNA}} 4 Dan u tjednu brojčano (0=nedjelja, 1=ponedjeljak...).
{{TRENUTAČNIMJESEC}} 05 Tekući mjesec 01...12
{{TRENUTAČNIMJESECKRAT}} svi [MW1.5+] Tekući mjesec troslovno sij...pro.
{{TRENUTAČNIMJESECIME}} svibnja Tekući mjesec slovima siječanj...prosinac
{{TRENUTAČNOVRIJEME}} 16:37 Vrijeme (00:00 .. 23:59).
{{TRENUTAČNITJEDAN}} 21 Tjedan u godini (1-53) sukladno ISO 8601, bez vodeće nule
{{TRENUTAČNAGODINA}} 2024 Tekuća godina
{{TRENUTAČNAOZNAKAVREMENA}} 20240523163714 [MW1.7+] Broj sekundi od 1. siječnja 1970. (Unix time)

Sve varijable iz gornje tablice daju vrijeme prema UTC. Da bi se dobilo mjesno vrijeme, odnosno SEV, treba TRENUTAČN* zamijeniti s MJESN*.

Varijabla Primjer Objašnjenje
{{MJESNIDAN}} 23 Današnji dan u brojčanom obliku (1-31)
{{MJESNIDAN2}} 23 [MW1.5+] Kao gore, prikazan s dvije znamenke 01...31).
{{MJESNIDANIME}} četvrtak Dan u tjednu
{{MJESNIDANTJEDNA}} 4 Dan u tjednu brojčano (0=nedjelja, 1=ponedjeljak...).
{{MJESNIMJESEC}} 05 Tekući mjesec 01...12
{{MJESNIMJESECKRAT}} svi [MW1.5+] Tekući mjesec troslovno sij...pro.
{{MJESNIMJESECIME}} svibnja Tekući mjesec slovima siječanj...prosinac
{{MJESNOVRIJEME}} 18:37 Vrijeme (00:00 .. 23:59).
{{MJESNITJEDAN}} 21 Tjedan u godini (1-53) sukladno ISO 8601, bez vodeće nule
{{MJESNAGODINA}} 2024 Tekuća godina
{{MJESNAOZNAKAVREMENA}} 20240523183714 [MW1.7+] isto kao {{TRENUTAČNAOZNAKAVREMENA}}

Članci[uredi | uredi kôd]

Varijabla Primjer Objašnjenje
{{IMESTRANICE}} Magične riječi Ime stranice, svi nivoi (Naslov/podnaslov/podpodnaslov)
{{IMESTRANICEE}} Magi%C4%8Dne_rije%C4%8Di Ime stranice URL enkodirano
{{IMEPODSTRANICE}}
{{IMEPODSTRANICEE}}
Magične riječi
Magi%C4%8Dne_rije%C4%8Di
[MW1.6+] Ime stranice, najniži nivo (Naslov/podnaslov/Podpodnaslov daje Podpodnaslov)
{{IMEOSNOVNESTRANICE}}
{{IMEOSNOVNESTRANICEE}}
Magične riječi
Magi%C4%8Dne_rije%C4%8Di
[MW1.7+] Ime stranice, najviši nivo (Naslov/podnaslov/Podpodnaslov daje Naslov)
{{IMENSKIPROSTOR}}
{{IMENSKIPROSTORE}}
Pomoć
Pomo%C4%87
Ime imenskog prostora
{{PUNOIMESTRANICE}}
{{PUNOIMESTRANICEE}}
Pomoć:Magične riječi
Pomo%C4%87:Magi%C4%8Dne_rije%C4%8Di
[MW1.6+] Imenski prostor + ime stranice
{{RAZGOVOR}}
{{RAZGOVORE}}
Razgovor o pomoći
Razgovor_o_pomo%C4%87i
[MW1.7+] Ime razgovora za odgovarajući imenski prostor
{{PROSTORSTRANICE}}
{{PROSTORSTRANICEE}}
Pomoć
Pomo%C4%87
[MW1.7+] Ime imenskog prostora za odgovarajući razgovor. Alias: IPSTRANICE
{{IMERAZGOVORASTRANICE}}
{{IMERAZGOVORASTRANICEE}}
Razgovor o pomoći:Magične riječi
Razgovor_o_pomo%C4%87i:Magi%C4%8Dne_rije%C4%8Di
[MW1.7+] PUNOIMESTRANICE u RAZGOVOR
{{IMEGLAVNESTRANICE}}
{{IMEGLAVNESTRANICEE}}
Pomoć:Magične riječi
Pomo%C4%87:Magi%C4%8Dne_rije%C4%8Di
[MW1.7+] PUNOIMESTRANICE u PROSTORSTRANICE
{{IDIZMJENE}} - [MW1.5+] Revizija stranice
{{IMEPROJEKTA}} Wikipedija Ime projekta
{{SERVER}} //hr.wikipedia.org URI poslužitelja
{{PUTANJASKRIPTE}} /w [MW1.5+] Putanja skripti na poslužitelju
{{IMESERVERA}} hr.wikipedia.org [MW1.5+] URL poslužitelja

Funkcije parsera[uredi | uredi kôd]

Postoji velika grupa funkcija parsera, koje mogu imati više argumenata i imaju različite mogućnosti.

Modifikatori predložaka[uredi | uredi kôd]

Modifikatori predložaka se navode u pozivanju predloška prije imena samog predloška, a poslije {{, tj:

{{modifikator:predložak ... }}

Modifikatori imaju istu sintaksu kao imena imenskog prostora; sljedeće konstrukcije nemaju modifikatore, nego navode imenske prostore:

  • {{:selo}} – ubacivanje stranice selo iz glavnog imenskog prostora
  • {{Wikipedija:Varijable}} – ubacivanje stranice Varijable iz imenskog prostora Wikipedija
Upotreba Objašnjenje
{{int:xyz}} Isto kao {{MediaWiki:xyz}}, osim što se primjenjuje prijevod poruka ovisno o jeziku kojeg je odabrao suradnik.
{{msg:xyz}} Čak i ako je "xyz" magična riječ, koristi se Predložak:xyz, osim ako ne postoji: Ovo je jednako {{predložak:xyz}}. Obično magične riječi imaju prednost u slučaju dvoznačnosti.
{{msgnw:xyz}} Ubacuje wikitekst predloška ili stranice, ali bez parsiranja, osim popisa. Vidi Wikipedija:Predlošci.
{{raw:xyz}} [MW1.6+] Ekvivalentno {{msg:xyz}}.
{{subst:xyz}} U wikitekst se ne ubacuje se referenca nego odgovarajući sadržaj (samo na prvom nivou), vidi Wikipedija:Supstitucija.

Modifikatori slika[uredi | uredi kôd]

Modifikatori slika se koriste u ubacivanju slika u tekst pomoću poveznica oblika [[Slika:naziv.ext|modifikator|...|modifikator]]. Neki se uzajamno isključuju, u kojem slučaju se uzima u obzir samo zadnji navedeni. Poslijednji neprepoznati modifikator se koristi kao naziv slike, i kao alt=tekst.

Razno[uredi | uredi kôd]

Postoje još neke magične riječi koje se nigdje ne mogu svrstati:

Magična riječ Primjer Objašnjenje
{{POKAŽINASLOV:xyz}} {{POKAŽINASLOV ''naslov''}} - prikaz naslova (u ovom slučaju malo prvo slovo)
{{POKAŽINASLOV:SMS ''Viribus Unitis''}} - prikaz dijela naslova u kurzivu
{{POKAŽINASLOV:''Capra aegagrus hircus''}} - prikaz cijelog naslova u kurzivu
[MW 1.7+] Postavlja naslov stranice.
{{JEZIKPROJEKTA}} hr [MW1.7+] kod početnog jezika UI na wiki
{{GLAVNIRASPORED:xyz}} {{GLAVNIRASPORED:xyz}} [MW1.10+] Postavlja osnovni ključ sortiranja stranice u nekoj kategoriji
#PREUSMJERI #PREUSMJERI [[ciljana stranica]]
na vrhu teksta stranice
Kreira preusmjeravanje na drugu stranicu

Jezične magične riječi[uredi | uredi kôd]

Magična riječ Primjer Objašnjenje
{{TRENUTAČNIMJESECIME}} svibnja iz tehničkih razloga, daje genitiv naziva mjeseca. Za nominativ koristite {{TRENUTAČNIMJESECIMEGEN}}
{{TRENUTAČNIMJESECIMEGEN}} svibanj iz tehničkih razloga, daje nominativ naziva mjeseca. Za genitiv koristite {{TRENUTAČNIMJESECIME}}
{{GRAMATIKA:padež | riječ }} {{GRAMATIKA:7sg|Wikipedie}}
na cs: je Wikipedií.
Izvedeni oblici (padeži) riječi u jezicima kao što je češki
{{MNOŽINA:broj | jednina | množina }}
{{MNOŽINA:broj | oblik1 | oblik2-4 | oblik5+ }}

{{MNOŽINA: 2 | je | su }} daje su
{{MNOŽINA: 21 | je | su }} daje je
{{MNOŽINA: 1 | članak | članka | članaka }}
daje članak
{{MNOŽINA: 3 | članak | članka | članaka }}
daje članka
{{MNOŽINA: 7 | članak | članka | članaka }}
daje članaka
{{MNOŽINA: 21 | članak | članka | članaka }}
daje članak

Daje ispravni oblik riječi koji se koristi uz broj.

"GRAMATIKA" i "MNOŽINA" su funkcije koje ovise o jeziku, a naročito se koriste kod sistemskih poruka.