Prijeđi na sadržaj

Zagrebačka skupina

Izvor: Wikipedija

Zagrebačka skupina je jedna od četiri regionalne kulturne skupine kulture polja sa žarama na današnjem hrvatskom tlu (veći dio savsko-dravskoga međurječja). U europskoj prapovijesti, kultura polja sa žarama postigla je najveći doseg u obradbi bronce. Prema stilskim varijacijama osnovnih tipova keramičkih i metalnih proizvoda moguće je izdvojiti više regionalnih kulturnih skupina koje su postale osnova za uspostavu etničke strukture stanovništva starijega željeznog doba.[1] Kontinuitet naseljenosti zagrebačkoga područja od razdoblja paleolitika potvrđuju arheološki nalazi s područja Medvednice koji datiraju od približno 43 000 god. pr. Kr. (špilja Veternica na jugozapadnom dijelu Medvednice), kao i oni iz razdoblja kulture polja sa žarama (od približno 1300. do 1230. pr. Kr.) na lokalitetima na Medvedgradu, u Vrapču, Horvatima, Krugama i Moravču. Ondje su pronađeni keramički predmeti za svakidašnju uporabu te različite vrste brončanog oružja (ulomci kaciga, mačeva, štitova, kopalja).[2] Zagrebačka skupina potvrđena je i nalazištima Igrišće na Kalniku, Križevci u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a u Posavini Novigrad na Savi te groblje Gređani kraj Okučana.[3]

Izvori

[uredi | uredi kôd]
  1. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - kultura polja sa žarama
  2. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - Zagreb
  3. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - arheološka nalazišta