Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Izvor: Wikipedija
Sastav:
     SDA – 27
     HDZ BiH i partneri – 16
     SDP BiH – 16
     DF – 10
     SBB BiH – 8
     NS – 6
     HDZ 1990 – 2
     NES – 2
     LS BiH – 1

Zastupnički dom je donji dom Parlamenta Federacije BiH i predstavničko je tijelo državljana Federacije BiH. Gornji dom je Dom naroda, koji predstavlja tri konstitutivna naroda Federacije BiH, Bošnjake, Hrvate i Srbe.

Ustroj[uredi | uredi kôd]

Zastupnički dom ima 98 zastupnika, kako je propisano Ustavom FBiH.[1]

Rukovodstvo[uredi | uredi kôd]

Rukovodstvo čine predsjedatelj i dvoje dopredsjedatelja. Oni se biraju iz reda zastupnika nakon saziva.[2] Trenutni predsjedatelj je Mirsad Zaimović (SDA), dok je dopredsjedatelj Mladen Bošković (HDZ BiH).[3]

Predsjedatelj Zastupničkoga doma:[2]

 • predstavlja Zastupnički dom;
 • sudjeluje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Zastupničkoga doma;
 • sudjeluje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Kolegija Zastupničkoga doma;
 • pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma na sjednicama;
 • dogovara se s predsjedateljem Doma naroda o načinu i rokovima raspravljanja odluka koje zahtijevaju potvrdu obaju domova;
 • brine se o ostvarivanju programa rada Zastupničkoga doma i o tome izvješćuje Zastupnički dom;
 • brine se o primjenjivanju ovoga Poslovnika;
 • brine se o ostvarivanju načela javnosti u radu Zastupničkoga doma i radnih tijela Zastupničkoga doma;
 • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u Zastupničkome domu u svezi s vršenjem njihove dužnosti iz djelokruga Zastupničkoga doma;
 • brine se o odnosima i suradnji Zastupničkoga doma s drugim federalnim tijelima;
 • potpisuje akte koje donosi Zastupnički dom;
 • daje upute tajniku Zastupničkoga doma u svezi s obavljanjem poslova i zadaća.

Kolegij[uredi | uredi kôd]

Zastupnički dom također ima i Kolegij, kojeg uz predsjedatelja i dvojicu dopredsjedatelja čine tajnik Doma te predsjednici zastupničkih klubova.[4]

Radi usklađivanja rada Zastupničkoga doma Kolegij:[4]

 • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Zastupničkoga doma i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
 • pokreće inicijativu da se određena pitanja rasprave u radnim tijelima Zastupničkoga doma;
 • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u svezi s vršenjem njihove dužnosti;
 • brine se o ostvarivanju suradnje s Domom naroda;
 • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti Zastupničkoga doma prema predsjedniku Federacije i dopredsjednicima Federacije i premijeru i Vladi Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • brine se o ostvarivanju suradnje s političkim organizacijama i udrugama građana;
 • brine se o ostvarivanju međuparlamentarne suradnje i
 • razmatra inicijative i prijedloge upućene Zastupnič- komu domu.

Klub zastupnika[uredi | uredi kôd]

Klub zastupnika čine najmanje tri zastupnika iz jedne ili više udruženih političkih stranaka ili neovisnih zastupnika. Na čelu kluba su predsjednik te zamjenik predsjednika koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju suradnju s drugim klubovima zastupnika. Zastupnički dom u trenutnom sazivu ima osam klubova zastupnika.[5]

klub zastupnici predsjednik
SDA
26 / 98
Mirsad Zaimović
SDP BiH
15 / 98
Damir Mašić
HDZ BiHHNS BiH
15 / 98
Mladen Bošković
DF
12 / 98
Mahir Mešalić
NiP
7 / 98
Amra Junuzović-Kaljić
NS
6 / 98
Damir Arnaut
SBiH
4 / 98
Admir Čavalić
HDZ 1990HNP
3 / 98
Stipe Tokić
PDA
1 / 98
Elzina Pirić

Radna tijela[uredi | uredi kôd]

Zastupnički dom ima sljedeća radna tijela:[6]

 • Ustavno povjerenstvo;
 • Zakonodavno-pravno povjerenstvo;
 • Administracijsko povjerenstvo;
 • Povjerenstvo za europske integracije;
 • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda;
 • Povjerenstvo za sigurnost;
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanje;
 • Povjerenstvo za informiranje;
 • Povjerenstvo za jezična pitanja;
 • Mandatno-imunitetsko povjerenstvo;
 • Povjerenstvo za jednakopravnost spolova;
 • Povjerenstvo za lokalnu samoupravu;
 • Povjerenstvo za pitanja mladih;
 • Etičko povjerenstvo;
 • Odbor za ekonomsku i financijsku politiku;
 • Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju;
 • Odbor za promet i komunikacije;
 • Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju;
 • Odbor za pravdu i opću upravu;
 • Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba;
 • Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport;
 • Odbor za braniteljska i invalidska pitanja;
 • Odbor za rad i socijalnu skrb;
 • Odbor za zdravstvo;
 • Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam.

Pored navedenih, Zastupnički dom također ima zajednička radna tijela s Domom naroda, a to su Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta i Parlamentarna komisija odgovornu za reviziju. Sukladno odluci obaju domova, mogu biti osnovana i druga zajednička radna tijela.[6]

Izbor zastupnika[uredi | uredi kôd]

Izbor zastupnika za Zastupnički dom PFBiH uređen je Ustavom Federacije BiH i Izbornim zakonom BiH.[2] Mandat zastupnika traje četiri godine, izuzev u slučaji raspuštanja Zastupničkog doma. Zastupnici se biraju na neposrednim izborima svake četiri godine, a Zastupnički dom mora biti sazvan najkasnije 20 dana od objavljivanja rezultata izbora. Ustav također propisuje da moraju biti najmanje četiri zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda.[1]

Zastupnici u trenutnom sazivu[uredi | uredi kôd]

stranka zastupnici
SDA
27 / 98
SBB BiH
8 / 98
DF
10 / 98
HDZ BiHHSSHKDU BiHHSP dr. Ante StarčevićHSP HB
16 / 98
SDP BiH
16 / 98
HDZ 1990
2 / 98
NES
2 / 98
NS
6 / 98
LS BiH
1 / 98

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. a b Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 2. a b c Zastupnički dom. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 3. Rukovodstvo. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 4. a b Kolegij. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 5. Klubovi zastupnika. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 6. a b Radna tijela. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.