Zvučni labijalizirani velarni aproksimant

Izvor: Wikipedija
IPA-broj 170
IPA-tekst w
IPA-slika Xsampa-w2.png
HTML-entitet 119
X-SAMPA w
Kirshenbaum w
Ltspkr.png - Zvučni primjer Pomoć

Zvučni labijalizirani velarni aproksimant glas je koji postoji u mnogim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za nj se rabi simbol [w] ili rjeđe [ɰʷ] gdje se rabi znak za velarni aproksimant i znak za labijalizaciju. Riječ je o poluvokalnom pandanu glasa [u].

Glas se u hrvatskome standardnom jeziku pojavljuje kao alofon glasa [ʋ] pred glasom [u] (primjerice, vuk [wûːk]),[1] a prema nekima i [o].[2]

U drugim se jezicima kao fonem pojavljuje u engleskom (water, well), poljskom (ne kod svih govornika, łaska),[3] svahiliju (mwanafunzi) i mnogim drugim.

Karakteristike su:

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Landau, Ernestina; Lončarić, Mijo; Horga, Damir; Škarić, Ivo. 1999. Croatian, Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. ISBN 0-521-65236-7
  2. Fonemika hrvatskoga standardnog jezika, Veno Volenec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.
  3. Jassem, Wiktor. Lipanj 2003. Polish. Journal of the International Phonetic Association (engleski). 33 (1): 103–107. doi:10.1017/S0025100303001191. ISSN 0025-1003