Zvučni palatalni ploziv

Izvor: Wikipedija
Zvučni palatalni ploziv
ɟ
IPA-broj 108
HTML-entitet ɟ
IPA-slika
X-SAMPA J\
Kirshenbaum J
Vidi također: Fonetika | Jezikoslovlje | Jezik

Zvučni palatalni ploziv suglasnik je koji postoji u nekim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbolom [ɟ]. Tim se simbolom ponekad koristi i za označavanje zvučne postalveolarne afrikate.

Glas ne postoji u hrvatskome standardnom jeziku, a pojavljuje se u jezicima poput nekih dijalekata arapskog, baskijskom, mađarskom,[1] latvijskom i drugim.

Postoji i postpalatalna inačica koja se izgovara dublje od uobičajena palatalnoga glasa, ali ne toliko stražnje koliko uobičajen velarni suglasnik. Pojavljuje se, primjerice, u talijanskome u riječima poput ghiandaɡ̟jän̪ːd̪ä] gdje je alofon glasa /g/.[2]

Karakteristike su:

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Ladefoged, Peter. 2005. Vowels and Consonants
  2. Canepari, Luciano. 1992. Il MªPi – Manuale di pronuncia italiana. Zanichelli. Bolonja. ISBN 978-88-08-24624-0