Anska reka

From Wikipedija
(Redirected from Аnska reka)
Jump to navigation Jump to search
Аnska reka
Duljina 22 km
Površina porječja 166 km2
Izvor Belasica
Ušće Vardar
Države Makedonija
Slijev egejski
Ulijeva se u Vardar

Аnska reka ( makedonski: Анска Река) je manja rijeka na jugu Republike Makedonije, i lijeva pritoka rijeke Vardar. Anska reka izvire na jugozapadnim padinama planine Belasice, blizu makedonsko - grčke granice. Rijeka zatim teče u smjeru istok - zapad, kroz Valandovsku kotlinu , te potom uvire u Vardar kod sela Marvinci, blizu autoceste Skopje - Gevgelija.

Rijeka je duga svega 22 kilometara, a njezin sliv ima 166 km². U njezinom plodnom estuariju između ostalog osobito uspjeva južno voće; smokve, mogranj i dud.

Izvor[edit | edit source]

  • Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda , Zagreb, 1, 1980.