Suradnik:Aradic-es/zabern/: razlika između inačica

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
bez sažetka
No edit summary
No edit summary
 
Na zahtjev tamošnjeg generalnog zapovjedništva XV. vojnog korpusa, policija u Strasbourgu zaplijenila je snimak koji je napravila gramofonska tvrtka Cromer i Schrack 17. prosinca. Snimka je otkrila događaje iz afere Saverne kroz dijaloge sa svirkom bubnjeva u pozadini . Pored toga, vojska je pokrenula sudski postupak zbog uvrede njemačkih časnika. Protesti su potom popustili.
 
 
==Posljedice==
 
 
=== Suđenje von Reuteru i Schadtu===
<!-- The trial before the military court in Strasbourg from January 5 through January 10 acquitted both of the men chiefly responsible, Colonel von Reuter and Second Lieutenant Schadt, from charges of unlawfully appropriating authority from the civilian police. The court admittedly apologized for the infringements of the soldiers, but lay the blame on the civil authorities whose task it should have been to maintain order. It referred to an order of the Prussian cabinet from 1820.[16] According to the order, the highest-ranking military official of a city must seize legal authority if the civil authority neglects to maintain order. Because the defendants had acted on the strength of these regulations, they could not be convicted.
 
While many liberal citizens who had followed the trial with interest were now bitterly disappointed, great jubilation about the decision spread among the military personnel present. They congratulated the defendants, while still in the court room. Wilhelm II also was visibly pleased and even conferred a medal on von Reuter by return mail. The military left the stage as a strong and self-confident victor, and even had its inviolability in the Empire confirmed.[17][18]
 
Suđenje pred vojnim sudom u Strasbourgu od 5. siječnja do 10. siječnja oslobađalo je glavno odgovorne ljude, pukovnika von Reutera i natporučnika Schadta, optužbi za nezakonito prisvajanje vlasti od civilne policije. Sud se priznao ispričao zbog kršenja vojnika, ali snosio je krivnju na civilne vlasti čiji je zadatak trebao biti održavanje reda. Pozivao se na naredbu pruskog kabineta iz 1820. <ref>Jack Beatty: The Lost History of 1914: Reconsidering the Year the Great War Began, Bloomsburry, New York, 2012, str.25<ref> Prema naredbi, najviši vojni dužnosnik grada mora oduzeti zakonske ovlasti ako civilna vlast zanemari održavanje reda. Budući da su optuženici postupili po snazi ​​ovih propisa, nisu mogli biti osuđeni.
 
Iako su mnogi liberalni građani koji su sa zanimanjem pratili suđenje sada bili očajno razočarani, velika je slastica zbog odluke koja se širila među prisutnim vojnim osobljem. Čestitali su optuženima dok su još bili u sudnici. Wilhelm II također je bio vidno zadovoljan i čak je povratnom poštom dodijelio medalju von Reuteru. Vojska je napustila pozornicu kao snažan i samopouzdan pobjednik, čak joj je potvrđena nepovredivost u Carstvu. <ref>Jack Beatty: The Lost History of 1914: Reconsidering the Year the Great War Began, Bloomsburry, New York, 2012, str.34</ref><ref> The spectator: [http://archive.spectator.co.uk/article/17th-january-1914/4/the-german-military-despotism THE GERMAN MILITARY DESPOTISM].17 siječnja 1914 str. 5</ref>-->
 
=== Posljedice za Elzas-Lotaringiju ===
 
<!-- The relationship between Alsace-Lorraine and the rest of the German Empire was noticeably affected for the worse. The Alsatians and Lorrainers felt themselves more helplessly at the mercy of the arbitrariness of the German military than ever. The second chamber of the Alsace-Lorraine parliament commented on the incidents on January 14 in a resolution. While they defended the conduct of the civilian authorities, they condemned the action of the military, as well as the acquittal of Commander von Reuter. Landtag representatives of various parties founded the League for the Defense of Alsace-Lorraine in Strasbourg on February 26. In addition, the parliament issued a decree on June 16, according to which all persons conscripted in the future could only perform their service outside of the German state (that is, Alsace-Lorraine).
Through the Saverne affair, there were also changes in personnel, as a result of which the two most important positions in Alsace-Lorraine were newly filled. On January 31, the State Secretary in the Ministry for Alsace-Lorraine, Hugo Zorn von Bulach, was replaced by the Potsdam Upper Presidial Councillor, Siegfried von Roedern. The Reichsstatthalter, Karl von Wedel, resigned on April 18, whereupon the Kaiser put the Prussian Minister of the Interior, Johann von Dallwitz in this office, to the disappointment of the Alsatians. Dallwitz was a determined advocate of the authoritarian state and also rejected the constitution which had been granted to Alsace-Lorraine in 1911.[19]
However, the First World War prevented further serious conflicts between the German Empire and Alsace-Lorraine. Lt Forstner would be killed in combat in 1915 at Kobryn on the Eastern Front.
Odnos između Alzasa i Lorene i ostatka Njemačkog Carstva bio je osjetno pogođen još gore. Alzašani i Lorenci osjećali su se bespomoćnije u milosti samovolje njemačke vojske nego ikad. Drugo vijeće parlamenta Elsace-Lorraine komentiralo je incidente 14. siječnja u rezoluciji. Dok su branili ponašanje civilnih vlasti, osuđivali su akciju vojske, kao i oslobađajuću presudu zapovjedniku von Reuteru. Predstavnici Landtaga različitih stranaka osnovali su Ligu za obranu Elzasa i Lorene u Strasbourgu 26. veljače. Osim toga, parlament je 16. lipnja donio dekret prema kojem su sve osobe regrutirane ubuduće mogle obavljati svoju službu izvan Njemačka država (odnosno Elzas-Lorena).
 
Kroz aferu Saverne došlo je i do promjena u osoblju, uslijed čega su dva najvažnija mjesta u Alsace-Lorraineu novo popunjena. 31. siječnja državnog tajnika u Ministarstvu za Alsace-Lorraine, Huga Zorna von Bulacha, zamijenio je savjetnik gornjeg predsjedništva Potsdama, Siegfried von Roedern. Reichsstatthalter, Karl von Wedel, dao je ostavku 18. travnja, nakon čega je Kaiser pruskog ministra unutarnjih poslova Johanna von Dallwitza stavio na razočaranje Alzašana. Dallwitz je bio odlučni zagovornik autoritarne države i također je odbacio ustav koji je dodijeljen Alsace-Lorraineu 1911. <ref> Barry Cerf: Alsace-Lorraine since 1870, New York, The Macmillan, 1919, str. 60.</ref>
 
Međutim, Prvi svjetski rat spriječio je daljnje ozbiljne sukobe između Njemačkog Carstva i Alsace-Lorrainea. Poručnik Forstner bit će ubijen u borbi 1915. godine u Kobrynu na istočnoj fronti. -->
=== ===
 
=== ===
 
 
=== ===
 
=== ===
<!--
 
 
 
 
-->
 
==Izvori==

Navigacijski izbornik