Škriljavac

Izvor: Wikipedija
Uzorak škriljavca s karakterističnom lističastom strukturom koju čine pločasti tinjci

Škriljavac (engleski: schist) je metamorfna stijena srednjeg stupnja metamorfoze nastala od muljnjaka ili škriljevca (šejla)[1] i naglašene škriljavosti.[2] Škriljavost je najznačajniji tip teksture većine metamorfnih stijena, posebice kristalastih škriljavaca, a očituje se u paralelnom slaganju listićastih minerala (tinjci) i štapićastih minerala (amfiboli).[3] Škriljavac čine lističasta zrna srednje do veće veličine u grubo paralelno orijentaciji. Definira ga prisutnost od preko 50% duguljastih minerala kao što su tinjci i talk,[4] često fino prožetih kvarcom ili feldspatom.[5] U ovakve pločaste minerale spadaju tinjci, klorit, talk, hornblenda, grafit i dr. Često se u izduženim zrncima nalazi kvarc, u tolikoj mjeri da time stvara oblik škriljavca zvanog kvarcni škriljavac. Škriljavac često u sebi nosi granat.

Škriljavac nastaje na visokoj temperaturi i sastoji se od zrnaca većih od onih kod filita.[6]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Schist definition. Dictionary of Geology. Pristupljeno 12. srpnja 2013.
  2. Benac, Čedomir, ur. 2016. Škriljavac (PDF). Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji. Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci. Rijeka. str. 109
  3. Benac, Čedomir, ur. 2016. Škriljavost (PDF). Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji. Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci. Rijeka. str. 109
  4. Jackson, J.A.; Mehl, J.P.; Neuendorf, K.K.E. 2005. Glossary of Geology. Springer. str. 577. ISBN 9780922152766
  5. Bishop, A.C.; Woolley, A.R.; Hamilton, W.R. 1999. Cambridge Guide to Minerals, Rocks and Fossils. Cambridge University Press. str. 153. ISBN 9780521778817
  6. Marshak, Stephen; Wilkerson, M. Scott; Wilkerson, M. Bett. 2009. Essentials of Geology 3rd izdanje. W. W. Norton. ISBN 978-0-393-19656-6