Abolicija

Izvor: Wikipedija

Abolicija (lat. abolere - uništiti, zatrti) ili oprost predstavlja oslobađanje od kaznenog postupka osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinitelji kaznenog djela.

Abolicija je pojam izveden iz abolicionističkog pokreta u SAD koji se zalagao za ukidanje ropstva i diskriminacije ljudi po raznim osnovama. Danas se ovaj pojam pretežno odnosi na pravni čin ublažavanja ili ukidanja kazne ili sankcije. Prema zakonskim propisima dodjeljuje se samo po službenoj dužnosti, a ne i po molbi.

U oblike abolicije ubrajaju se amnestija i pomilovanje.