Abuna

Izvor: Wikipedija

Abuna ( Geez: አቡነ abuna = Naš otac) je naslov glavara Etiopske pravoslavne tevahede Crkve u biti je istovjetna naslovu Patrijarha u Istočnim pravoslavnim Crkvama.

Kroz cijelu povijest, sve do 1951. kad je Etiopska pravoslavna tevahedo Crkva postala autokefalna, Abunu etiopske crkve birao je Patrijarh Aleksandrije i cijele Afrike, koji je ujedno bio i glavar Koptske Crkve te je imao ovlasti i nad etiopskom diocezom.