Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru

Izvor: Wikipedija
Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Dekan: prof. dr. sc. Ivan Ostojić
Adresa:Biskupa Čule b.b.
Mjesto:Mostar, BiH
Telefon:+387 36 337 102
Fax:+387 36 337 105
E-pošta:aptf@sum.ba
Transakcijski račun:3381302271309618
Mrežna stranica:aptf.sum.ba

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru visokoškolska je institucija Sveučilišta u Mostaru koja educira i usavršava kadrove za potrebe poljoprivredne i prehrambene industrije. Fakultet je počeo s radom 1994. godine, a službeno je registriran kod Višeg suda u Mostaru Rješenjem suda u Mostaru broj U/S.9/98.

Nastanak ovog fakulteta je rezultat naraslih potreba za obrazovanjem kadrova za poljoprivredu kao vrlo važnu djelatnost u okviru strategije razvitka ovog područja i šire, kao i važnog segmenta nacionalne ekonomije.

Razvoj fakulteta[uredi | uredi kôd]

Na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 1994. godine za dekana je izabran prof. dr. se. Jakov Pehar, a Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta i potvrđen. Na putu razvitka ovog fakulteta bilo je mnogo poteškoća u pogledu smještaja, kadrova i opreme, pa se to postupno rješavalo i popunjavalo, tako da danas Fakultet ima ozbiljnu formu i sadržaj sposoban pružiti usluge koje su mu namijenjene. Razvoj Fakulteta ići će u smjeru osiguranja što boljih uvjeta za normalno odvijanje nastavnog procesa, kao i drugih pratećih djelatnosti. U nastavnom planu i programu projiciran je studij općeg smjera, što u ovim uvjetima odgovara realnim potrebama. Planiran je i poslijediplomski studij koji će pružiti mogućnost daljnjeg usavršavanja kadrova koji će jednim dijelom vezati svoj budući rad za ovaj fakultet.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]