Austro-srpska tajna konvencija 1881.

Izvor: Wikipedija

Austro-srpska tajna konvencija iz 1881. je ugovor između Austro-Ugarske Monarhije i Kneževine Srbije o napuštanju proruske orijentacije i uvođenju proaustrijske linije. Ovim ugovorom Kneževina Srbija se obavezala da neće sklapati nikakve političke saveze bez prethodnog sporazuma s Austro-Ugarskom, te da će u slučaju rata obje strane ostati neutralne. Ovaj ugovor je bio prvo zaključen na 10 godina, te je bio produžen do 1. siječnja 1895. kada je sporazum istekao.