Prijeđi na sadržaj

Büchnerova tikvica

Izvor: Wikipedija
Büchnerova tikvica s Büchnerovim lijevkom spremna za vakuumsku filtraciju

Büchnerova tikvica (Kitasatova tikvica, tikvica za odsisavanje) je vrsta laboratorijskog posuđa koje služi za vakuumsku filtraciju preko Büchnerovog lijevka, razvijanje plinova i slično.

Slična je Erlenmeyerovoj tikvici, s izuzetkom što je debljih stijenki da bude otpornija na promjene tlaka, te što na grlu posjeduje izvodnu cijev na koju se stavlja gumena cijev za odvod plina ili evakuaciju.