Bazni par

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Bazni par (bp) je jedinica koja se sastoji od dvije nukleobaze povezane međusobno vodikovim vezama. Oni čine građevne blokove dvostruke spirale DNK i doprinose presavijenoj strukturi i DNK i RNK. Diktirani specifičnim uzorcima vezanja vodika, Watson-Crickovi osnovni parovi (guanin-citozin i adenin-timin) omogućuju DNK spirali održavanje pravilne spiralne strukture koja suptilno ovisi o nukleotidnoj sekvenci.[1] Komplementarna priroda ove strukture temeljene na parovima osigurava suvišnu kopiju genetskih informacija kodiranih u svakom lancu DNK. Redovita struktura i redundiranost podataka koje pruža DNK dvostruka spirala čine DNK pogodnim za pohranu genetskih informacija, dok spajanje baza između DNK i ulaznih nukleotida omogućava mehanizam putem kojeg DNK polimeraza replicira DNK, a RNK polimeraza prepisuje DNK u RNK. Mnogi proteini koji se vežu na DNK mogu prepoznati specifične obrasce uparivanja baza koji identificiraju određene regulatorne regije gena.

Primjeri[uredi | uredi kôd]

Slijedeće DNK sekvence ilustriraju dvostruke nizove. Prema dogovoru, gornji pramen se piše od kraja 5 'do kraja 3'; na taj način se na donjem lancu piše 3 'do 5'.

Slijed DNK u bazi:

    *ATCGATTGAGCTCTAGCG
    *TAGCTAACTCGAGATCGC

Odgovarajuća RNK sekvenca, u kojoj je uracil supstituiran timinom u lancu RNK:

    *AUCGAUUGAGCUCUAGCG
    *UAGCUAACUCGAGAUCGC

Prefiksi[uredi | uredi kôd]

  *bp = osnovni par (i) - jedan bp odgovara približno 3,4 A (340 pm)[2] duljine duž niti, i otprilike 618 ili 643 daltona za DNK i RNK.
  *kb (= kbp) = kilo baznih parova = 1.000 bp
  *Mb (= Mbp) = mega bazni parovi = 1,000,000 bp
  *Gb = parovi osnovnih giga = 1.000.000.000 bp.

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. (2005) Sequence-Dependent Variability of B-DNA: str. 18–34 ISBN 978-0-387-25579-8
 2. (prosinca 2014) Molecular Biology of the Cell, 6th. New York/Abingdon: Garland Science, Taylor & Francis Group ISBN 978-0-8153-4432-2

Literatura[uredi | uredi kôd]

 • (2004) Molecular Biology of the Gene, 5th. Pearson Benjamin Cummings: CSHL Press (See esp. ch. 6 and 9)
 • (2012) Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids. Springer ISBN 978-9-4007-2171-5
 • (2012) »Chapter 10. Alternative DNA Base-Pairing through Metal Coordination« u Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids: str. 269–294 ISBN 978-94-007-2171-5
 • (2012) »Chapter 11. Metal-Mediated Base Pairs in Nucleic Acids with Purine and Pyrimidine-Derived Neucleosides« u Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids: str. 295–317 ISBN 978-94-007-2171-5