Brigadir

Izvor: Wikipedija
Oznaka čina brigadira u OS RH

Brigadir (brigadirka) je najviši časnički vojni čin u Hrvatskoj vojsci. Ispod je brigadnog generala, a iznad pukovnika. U Američkoj vojsci odgovara činu colonel. I u drugim vojskama postoji čin brigadira.

U Hrvatskoj ratnoj mornarici odgovara činu kapetana bojnog broda.