Brilijant

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Brilijant je dragi kamen koji se dobija obradom, brušenjem dijamanta. Ima veliku vrijednost jer je dijamant rjedak u prirodi, a da bi se dobio konačan proizvod treba mnogo vremena i rada. Najmanja greška je dovoljna da se prilikom izrade ošteti.

Glavni centri za obradu dijamanata su u Antwerpenu, (Belgija) i Izraelu.

Težina se mjeri karatima - jedan karat jednak je 0.2 grama. Izvanredno se presijava na svjetlosti.

Brilijantski prsten se u Americi poklanja budućoj supruzi, a vrijednost prstena treba da je reda veličine dvije dobre mjesečne plaće!

Kvaliteta brilijanta se opisuje sa 4C (Cut=kako je isječen, Clarity=prozirnost, Colour=boja i Carat=težina)

Kaže se "nije sve u novcu... nešto je i u zlatu, brilijantima, nekretninama..."

Zbog malih dimenzija i velike vrijednosti, koristi se kao "valuta", za one koji moraju bježati s velikom vrijednošću i malo prtljage.