Burraco

Izvor: Wikipedija

Burraco je kartaška igra iz obitelji pinnacola, igra se s dva svežnja (špila) od 52 karte + 2 džokera. Obično se igra u parovima po 2 igrača iako ima i opcija igre za 3 igrača.

Priprema igre[uredi | uredi kôd]

Djelitelj miješa karte te daje igraču desno od njega da ih presiječe. Onaj koji siječe karte od tog presječenog špila odozdo vadi jednu po jednu kartu te ih naizmjence stavlja u dva mala špila (Pucet) po 11 karata, potom ih stavlja sa strane jedan iznad drugoga pazeći da je ispod onaj Pucet u kojem je prva podijeljena karta. Djelitelj u međuvremenu dijeli jednu po jednu kartu svim igračima u smjeru kazaljke na satu, ukupno 11 karata svakom, naposljetku jednu kartu s licem prema gore stavlja u sredinu. Ostatak špila stavlja u sredinu (na onaj što je pretekao onom što je sijekao karte) koji će biti potreban za peškanje.

Igranje[uredi | uredi kôd]

U igri svaki igrač mora peškati sa špila ili sa sredine pokupiti sve karte, potom baciti jednu. Nakon što je igrač peškao, može napraviti skupine od 3 karte i izložiti ih na stol (isti znak -skala u nizu, ili isti broj,različiti i isti znak - npr. dva ista kralja i jedan druge boje ili skala srce dva-tri-četiri).

Ako nema nikakvih kombinacija samo baci jednu kartu i igra se nastavlja.

Pravila igre[uredi | uredi kôd]

 • Joker zamjenjuje bilo koju kartu, ali u ovoj igri imamo i kartu 2 (Pinela), koja također ima funkciju jokera.
 • Pravilo je da se može pojaviti u svakoj kombinaciji samo 1 Joker ili 1 Pinela (iznimka je kada Pinela ima funkciju broja 2 u nizu skale, tada se može koristiti još jedan Joker ili Pinela).
 • Zabranjeno je staviti 3 Jokera ili Pinele u isti Tris.
 • Kada se nadodaju karte na već postojeći Tris (+) koji ima u sebi Pinelu ili Joker mora se paziti na razmještaj Jokera ili Pinele, da uvijek bude u kontinuiranom nizu.
 • Ako se peška karta sa sredine a ujedno je jedina karta na podu, ne može se ta karta baciti (iznimka je ako istu takvu već imamo u ruci).
 • Ako u ruci imate Joker ili Pinelu i to vam je posljednja karta za zatvaranje ne možete je baciti. Ni Joker ni Pinela ne mogu biti izbačeni kao posljednja karta za zatvaranje.

Cilj igre[uredi | uredi kôd]

1. Riješiti se svih 11 karata te uzeti Pucet. To može napraviti bilo koji igrač u paru, tj. onaj koji se prvi riješi svojih karata.
2. Postići Burraco - to je niz od najmanje 7 karata bilo u skali bilo u istoznačnom nizu. (npr. Od Asa do Sedmice istog znaka ili 7 Dama istih i različitih znakova) 3. Zaključiti igru, što je moguće samo kada su prva dva cilja postignuta, prvi igrač u paru koji ostane bez karata je pobjednik.

U slučaju da nijedan par ne uspijeva zaključiti igru, igra se završava kada u špilu za peškanje ostanu samo dvije karte.

Prijelaz igrača na Pucet: Može se obaviti u igri, npr. sve je karte postavio na stol i nema više čime igrati i uzima Pucet, ili, zadnju kartu koju je imao u ruci je bacio, pa tek onda uzima Pucet. U ovom slučaju čeka svoj red za nastavak igre.

Kraj igre je moguć samo ako posljednja bačena karta nije ni Joker ni Pinela.

Opcije Burraca su sljedeće:

Čisti Burraco - niz od najmanje 7 karata bez Jokera ili Pinele
Nečisti ili Šporki Burraco - niz od najmanje 7 karata uz pomoć jokera ili pinele

Nakon završetka igre zbrajaju se punti.

Zbrajanje punata[uredi | uredi kôd]

 • Par koji je zatvorio igru dobiva 100 punata
 • Zbrajanje karata na stolu:
 • Svaki BURRACO vrijedi 200 punata ako je Čist,znači da u nizu od najmanje 7 karata nema nijedan Joker ni Pinela, a ako je Nečist ili Šporak vrijedi 100 punata
 • Svaki joker vrijedi 30 punata
 • Svaka pinela vrijedi 20 punata
 • Svaki as vrijedi 15 punata
 • Svaki kralj-dama-dečko-10-9-8 vrijede po 10 punata
 • Svaki 7-6-5-4-3 vrijede po 5 punata
 • Sve karte što su igračima ostale u rukama po istom principu se oduzimaju od ukupnog broja punata.
 • Ako jedan par nije uspio uzeti Pucet, plaća 100 punata kazne. Ako je uspio uzeti Pucet ali su mu sve karte ostale u ruci, zbrajaju se po principu vrijednosti svake karte.

Par koji prvi dostigne 2005 punata je pobjednik.