Dodatak:Sudionici prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Slijedeća tablica donosi popis sudionika prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije:

Sudionici prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije
PRVO ZASJEDANJE AVNOJ-a
IZVRŠNI ODBOR AVNOJ-A
Predsjednik
dr. Ivan Ribar
Podpredsjednici
dr. Pavle Savić Nurija Pozderac Edvard Kocbek
Članovi
Mile Perunčić

(unutrašnji poslovi)

Ivan Milutinović

(privreda)

dr. Sima Milošević

(zdravstvo)

Vlada Zečević

(vjerska pitanja)

dr. Mladen Iveković

(socijalna politika)

Veselin Masleša

(propaganda)

VIJEĆNICI PRVOG ZASJEDANJA AVNOJ-a
Josip Broz Tito Veselin Maleša
dr. Vladimir Bakarić Radovan Mijušković
Mile Balaban dr. Sima Milošević
Šime Balen Ivan Milutinović
Vido Barić Joso Mirković
Milan Belovuković dr. Gojko Nikoliš
Simo Bjelajac Srđan Novaković
Dušan Brstina Stanko Opačić
Stojan Cerović Omer Osmić
Đuro Čagorović Đoko Pavićević
Rodoljub Čolaković Marko Pavićević
Vladimir Dedijer Ristan Pavlović
Miloje Dobrašinović Kata Pejnović
Jurica Draušnik Risto Perović
Rato Dugonjić Mile Peruničić
Tone Fajfar Srećko Petrović
Vojin Gajić Moša Pijade
Manojle Garić Nurija Pozderac
dr. Pavle Gregorić Jovan Popović
Nikola Grulović Koča Popović
Andrija Hebrang ing. Milentije Popović
Avdo Humo Đuro Pucar
dr. Mladen Iveković dr. Ivan Ribar
Dušan Ivović Josip Rus
Osman Karabegović Brano Savić
Jevstatije Karamatijević dr. Pavle Savić
Edvard Kardelj Jagoš Simonović
Boris Kidrič Nikola Srdić
Boriša Kovačević Petar Stambolić
Petar Komnenić Luka Stević
Edvard Kocbek Florijan Sučić
Miro Krstajić Đuro Tiljak
Vicko Krstulović Svetozar Veinović
Pavao Krce Mirko Vešović
Marijan Lekić Josip Vidmar
Franc Leskošek Todor Vujasinović
Franc Lubej Vlada Zečević
Božo Ljumović Branko Zlatarić
Blažo Marković Žarko Zrenjanin
POGINULI I UMRLI VIJEĆNICI AVNOJ-a

(Između Prvog i Drugog zasjedanja)

Simo Bjelajac Vojin Gajić
Stojan Cerović Borisav Kovačević
Veselin Masleša Nikola Srdić
dr. Sima Milošević Mirko Vešović
Nurija Pozderac Žarko Zrenjanin
Ivo Lola Ribar

Literatura[uredi | uredi kôd]

 • ”Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije”, U: Vojna enciklopedija, sv. 1., Beograd: Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, 1970., str. 169.-174.
 • J. Marjanovič i P. Morača, Naš oslobodilački rat i narodna revolucija 1941—1945, Beograd, 1958.
 • V. Simović, AVNOJ, Pravnopolitička studija, Beograd, 1958.
 • F. Čulinović, Stvaranje nove jugoslovenske države, Zagreb, 1959.
 • I. Ribar, Uspomene iz narodnooslobodilačke borbe, Beograd, 1961.
 • R. Čolaković, Zapisi iz oslobodilačkog rata, III t., Zagreb, 1961.
 • J. B. Tito, Vojna djela, I t., VIZ, Beograd, 1961.
 • V. Strugar, Rat i revolucija naroda jugoslavije 1941—1945, VII, Beograd, 1962.
 • Prvo i drugo zasjedanje AVNOJ-a, Zagreb, 1963.
 • Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, Album, Beograd, 1963.
 • Tako je rođena nova Jugoslavija, Zbornik sećanja, III knj., Beograd, 1963.
 • Spomenica u čast 20-godišnjice II zasedanja AVNOJ-a, SANU, Beograd, 1963.
 • Značenje Drugog zasjedanja AVNOJ-a za socijalističku revoluciju u Jugoslaviji, Zagreb, 1963.
 • Pregled istorije Saveza komunista jugoslavije, Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1963.
 • Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 19411945, I knj., VII, Beograd, 1963.
 • S. Nešović, Inostranstvo i nova Jugoslavija 1941—1945, Beograd, 1964.
 • M. Pijade, Izabrani spisi, I t., 3 knj., Beograd, 1965.
 • Bihaćka republika, Beograd, 1965.
 • Prvo zasedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, Bihać, 1966.
 • Prvo zasjedanje antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, Zbornik radova naučnog skupa, Banja Luka, 1967.
 • Ž. Spasić, Drugo zasedanje AVNOJ-a, Jajce, 1968.