Drugi zakon termodinamike

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Drugi zakon termodinamike ima više formulacija, od kojih je vjerojatno najrazumljivija:

Toplina ne može sama od sebe prelaziti sa hladnijeg tijela na toplije, točnije: nije moguć proces čiji jedini rezultat bi bio spontan prelazak topline sa hladnijeg tijela na toplije (1850).

Osim gornje, Rudolf Clausius dao je još nekoliko formulacija ovog zakona:

Toplina spontano može prelaziti samo s toplijeg na hladnije tijelo.

Sa protokom vremena, ukupna entropija termički zatvorenog sustava koji nije u termodinamičkoj ravnoteži uvijek raste, težeći da dosegne najveću moguću vrijednost.

Vjerojatno najpopularnija formulacija ovog zakona glasi: Entropija svemira uvijek raste (1865).


Formulacija Lorda Kelvina: Nije moguće ostvariti proces, čiji bi jedini učinak bio da uzima toplinu iz jednog spremnika topline i pretvara tu toplinu u cijelosti u rad.

Ova formulacija drugog zakona termodinamike često se izražava kao:

Perpetum mobile druge vrste nije moguć.

Perpetuum mobile druge vrste bio bi upravo takav uređaj koji bi samo uzimao toplinu iz spremnika topline i pretvarao ovu toplinu u rad.


Ovaj zakon daje teorijsku granicu koeficijenta iskoristivosti toplinskih strojeva.