Empirijska formula

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Empirijska formula je najmanji mogući omjer kemijskih elemenata u nekom spoju. Npr. molekulska formula etena je C2H4 a njegova empirijska formula spoja je CH2. Više spojeva može imati jednaku formulsku jedinku, pa npr. navedeni eten ima jednaku empirijsku formulu kao i svi ostali alkeni s jednom dvostukom vezom, ali i cikloalkani također imaju empirijsku formulu CH2. To nije samo slučaj u organskoj kemiji. Dušikovi oksidi N2O4 i NO2 imaju jednaku empirijsku formulu.

Ako nam je poznat maseni udio elemenata u nekome spoju, možemo odrediti i njegovu empirijsku formulu.