Epetineri

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Epetineri (Impenitari), pleme američkih Indijanaca koje je 1807. živjelo na desnoj obali rijeke Urubamba od rijeke Pijiria pa do Ucayalija (Maurtua, 1906; Izaguirre, 1922-29) u Peruu[1]. Epetineri su govorili panoanskim jezikom, a pripadali su skupini Maspo, široj skupini Capanahua.

Priručnik o Južnoameričkim Indijancima dopušta mogućnost da su Epetineri Arawaki[2].

Izvori[edit | edit source]