Geometrijski niz

Izvor: Wikipedija

Geometrijski niz je niz brojeva kod kojeg je količnik svakog člana i njemu prethodnog člana uvijek stalan broj. Taj broj označavamo s q i nazivamo ga kvocijentom, a računamo ga pomoću formule

Za poznavanje svih članova geometrijskog niza dovoljno je poznavati prvi član, a1 i kvocjent q tog niza. Geometrijski niz, kao i svaki drugi niz u matematici, sadrži beskonačno mnogo članova. No svaki se od tih članova može izračunati. Opći (n-ti) član niza računamo po formuli:


Formula za zbroj prvih n članova niza je:

Ako je tada je moguće odrediti zbroj beskonačno mnogo članova niza:

Ime je geometrijski niz dobio po svojstvu da je svaki član niza (osim prvog) geometrijska sredina njemu prethodnog i sljedećeg člana u nizu, tj. da vrijedi:

Nedovršeni članak Geometrijski niz koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.