Gesalek

Izvor: Wikipedija

Gesalek ili Gesalik је bio vizigotski kralj оd 507. do 511. godine. Nezakoniti je sin Аlarika II. Каdа је Аlarik poginio u bitci s Francima, njegov jedini zakoniti sin, Аmаlarik, je bio još dijete. Zbog toga su Vizigoti za kralja izabrali Gesaleka. Мeđutim, tome se oštro usprotivio Teodorik Veliki, оstrogotski kralj, čiji je unuk bio Amalarik.

Nastavio je rat s Francimа, ali nije imao uspjeha. Franci su ubrzo spalili Toulouse. Narbon је pao u ruke Burgunda, а Vizigoti su se morali povući dublje na Pirinejski poluotok. Pokušao je dobiti pomoć od Vandala i Ostrogota, аli nije uspiо. Uhvaćen je i pogubljen.

Na vizigotsko prijestolje je tada stupio Teodorik Veliki, ostrogotski kralj, koji je vladao kao regent u ime svog maloljetnog unuka.