Prijeđi na sadržaj

Glistoliki mišići (stopalo)

Izvor: Wikipedija

Glistoliki mišići stopala, lat. (Mm. lumbricales) zajedno s m.guadratus plantae, spadaju u srednji sloje srednje grupe mišića tabana.

Polazište: Hvatišne tetive m.flexor digitorum longus.

Hvatište:Zglobne čahure metatarzofalangealnih zglobova II.-V., baze osnovnih falangi II.-V., dorzalna aponeuroza prstiju II.-V.

Inervacija: Mm.lumbricales I. i II.: n.plantaris medialis, mm.lubricales III. i IV.:n.plantaris lateralis (S1-S2); arcus plantaris profundus.

Funkcija: Savijanje u metatarzofalangealnim zgobovima prstiju II.-V.


(Waldeyerova anatomija čovjeka)