Harada-Ito zahvat

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Harada-Ito zahvat je operativni zahvat na vanjskim očnim mišićima u svrhu poboljšanja eksciklotorzije koja se javlja kod nekih pacijenata s paralizom kranijalnog živca. U ovom zahvatu podijeli se tetiva gornjeg kosog mišića, pa se prednja vlakna – vlakna najviše zaslužna za inciklotorziju - pomiču se prema naprijed i lateralno. To selektivno rasteže i napinje ta vlakna, pojačavajući snagu inciklotorzije gornjeg kosog mišića (m. obliquus superior).

Najčešća indikacija za Harada-Ito zahvat je bilateralna stečena paraliza kranijalnog živca koja prati zatvorenu traumu glave (pogotovo automobilske nesreće). U kliničkom aspektu vertikalna nestabilnost često manje simptomatski smeta pacijentu nego inducirana eksciklotorzija. Pogođeni pacijenti imaju dvoslike (diplopiju) koja im posebno smeta jer su slike zaokrenute (eksciklotorzija).

Pacijenti sa paralizom kranijalnog živca čije smetnje nisu specifično ograničene na torzijsku diplopiju, ali imaju izrazitu vertikalnu diplopiju, nisu dobri kandidati za Harada-Ito zahvat. Umjesto toga može biti indicirana resekcija donjeg kosog mišića (m. obliquus inferior), ili neki drugi operativni zahvat za ispravljanje strabizma.