ISO 3166

Izvor: Wikipedija

Za označavanje država na način koji je neovisan o jeziku govornika, Međunarodna organizacija za standardizaciju je ustanovila stanrard ISO 3166. Ovaj standard ujedno obuhvaća i oznake za područja koja se ne poklapaju s pojedinom državom, zatim područja koja su glavne podcjeline unutar nekih država, te također oznake nekih bivših država.

Standard se sastoji od tri dijela:

  • ISO 3166-1 alpha-2 – dvoslovni kodovi država, najistaknutiji je od tri dijela i uz nekoliko iznimki se koristi i za Internet TLD domene pojedinih država,
  • ISO 3166-1 alpha-3 – troslovni kodovi država,
  • ISO 3166-1 numeric – troznamenkasti brojčani kod država.

Za primjer, Republika Hrvatska je u standardu označena dvoslovno sa HR, troslovno sa HRV i brojčano sa 191.