IUPAC-ova nomenklatura

Izvor: Wikipedija

Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC) objavila je setove pravila za standardizaciju kemijske nomenklature.

Postoje dva glavna područja: