Internet socket

Izvor: Wikipedija

Internet socket je krajnja točka komunikacije računala koja komuniciraju putem mreže bazirane na internet protokolu. Glavni parametri internet socketa su:

  • protokol
  • lokalna IP adresa
  • lokalni port
  • IP adresa udaljenog računala
  • port udaljenog računala

Najčešće vrste socketa su:

  1. Datagram socket koji koristi UDP
  2. Stream socket koji koristi TCP