Kippov aparat

Izvor: Wikipedija
Kippov aparat

Kippov aparat vrsta je složenog laboratorijskog posuđa koje služi za kontroliranu proizvodnju malih količina plinova, najčešće sumporovodika, vodika i ugljikovog(IV) oksida. Proizvode se uglavnom od stakla, a ima ih i od polietena.

Uređaj je građen od dva dijela. Donji se sastoji od polukugle (ima i funkciju postolja) spojene sa središnjom kuglom koja sadrži tubus i ubrušeno grlo, u koje sjeda gornji dio - kugla s dugim vratom koji doseže do dna aparata.

Kroz tubus je provučen pipac. Središnja kugla na svojem dnu ima rupičastu gumenu pločicu na koju se polaže kruti reagens u obliku granula.

Na vrh se obično postavlja sigurnosni lijevak s malo vode, da se spriječi isparavanje kiseline.

Otvaranjem pipca na središnjoj kugli, pada tlak u donjem dijelu aparata, te se iz vršne kugle spušta tekući reagens, puni središnju kuglu i dolazi u kontakt s krutinom na pločici. Razvijeni plin struji kroz pipac. Zatvaranjem pipca, raste tlak zbog razvijanja plina, tekućina se spušta u polukuglu i penje natrag u vrh aparata. Reakcija prestaje i aparat je ponovno pod tlakom.


Plin reagens u srednjoj kugli tekući reagens
sumporovodik željezov(II) sulfid sumporna kiselina
vodik cink ili drugi pogodan metal razrijeđena klorovodična ili sumporna kiselina
ugljikov(IV) oksid kalcijev karbonat klorovodična kiselina


Dobiveni plinovi nisu čisti, jer nose paru kiseline, te se prije korištenja moraju pročistiti i osušiti u ispiralicama, tornjićima ili U-cijevima za sušenje.

Kippov aparat izumio je nizozemski ljekarnik, kemičar i proizvođač znanstvenih instrumenata Petrus Jacobus Kipp.