Klekovača

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Klekovača

Klekovača je planina (ili šumovita visoravan) u zapadnom dijelu Bosne (BiH), jugoistočno od Bihaća.

Klekovača je najviša planina ovog dijela BiH, sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962 m). Okružuju je Srnetica (1375 m), Grmeč (1604 m), Osječenica (1791 m), Lunjevača (1706 m) i Crna Gora, (1650 m).

Klekovačom prolazi granici entiteta Federacije BiH i Republike Srpske. Granica entiteta ide preko vrha Velika Klekovača i spušta se klekovačkim grebenom do Male Kelokovače. Sjeverna strana pripada općini Drinić (RS), a južna Drvaru (FBiH).

U sjeverozapadnom dijelu planine, prema planini Osječenici, nalazi se se sedlo (prevoj) Oštrelj na 1 033 m nadmorske visine. Preko Oštrelja vodi put Bosanski Petrovac-Drvar-Knin. Nedaleko od vrha Velika Klekovača nalazi se Lomska prašuma.

Na Klekovaču se može penjati s više strana, a postoji i alternativa između Male (1413 m) i Velike (1962 m) Klekovače.

Visoka i gusta četinarska šuma raste do nadmorske visine od oko 1500 m, a potom prelazi u rjeđu bukovu šumu. Sam vrh Klekovače obrastao je klekom, niskim rastinjem, pa se pretpostavlja da je po njemu planina i dobila ime.

Na Klekovači se može pronaći i rijetka alpska biljka runolist (Leontopodium alpinum). Rijetka ljekovita biljka žuta lincura pretjeranim branjem gotovo je iskorijenjena.