Knjigovodstvo

Izvor: Wikipedija

Knjigovodstvo je sustav koji na temelju dokazivih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te vremenskim slijedom sustavno bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja.

Poslovne knjige[uredi | uredi kôd]

Poslovne knjige vode se prema knjigovodstvenim načelima, standardima i pravilima knjigovodstvene struke te dostignuća računovodstva kao sastavnice ukupne gospodarske znanosti.

Zadaća knjigovodstva[uredi | uredi kôd]

Temeljne zadaće knjigovodstva:

  • sustav prikupljanja podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika, i to na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava
  • bilježenje u poslovne knjige svih nastalih promjena imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i dobiti, kronološkim redom.
  • utvrđivanje poslovnog rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika, nadzorom i određivanjem odgovornosti za nastale rashode u odnosu prema ostvarenim prihodima
  • pružanje uvida poslovoditeljima i vlasnicima kapitala u poslovne procese i financijske tokove kao valjane podloge za upravljanje, odlučivanje i izvještavanje
  • osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacije cijene, troškova kupnje i nabave materijala, poluproizvoda robe, usluga, dugotrajne imovine
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvješća temeljem knjigovodstvenih informacija