Prijeđi na sadržaj

Krcatelj

Izvor: Wikipedija

Krcatelj je naručitelj ili osoba koju je on odredio koja na osnovi ugovora o prijevozu predaje brodaru stvari radi prijevoza. Prema tome krcatelj je osoba koja robu odnosno stvari ukrcava na brod. On je zasebna osoba s točno određenim funkcijama pa prema tome prema brodaru ima i dužnosti i određena prava. Ako on nije ujedno i naručitelj prema brodaru ne nastupa samostalno kao ugovorna stranka već nastupa u ime i za račun naručitelja kao njegov opunomoćenik ili pomoćnik (špediter). Svoja prava prema brodaru krcatelj izvodi iz prava koja prema brodaru ima naručitelj iz ugovora o prijevozu. Međutim krcatelj iako je samo zastupnik ili pomoćnik naručitelja ipak stupa u zaseban stvarni odnos s brodarom koji se sastoji u predaji stvari na prijevoz. Iz ovog stvarnog odnosa koji nazivamo krcanjem, krcatelj ima prema brodaru sljedeća samostalna prava:

a) čim je brodar obećao krcatelju da će stvari primiti na prijevoz i čim je brod krcatelju stavljen na utovar krcatelj ima pravo brodaru odrediti mjesto pristajanja ili sidrenja, a osim toga kad je brod došao na određeno mjesto krcatelj ima prema brodaru samostalan zahtjev da ovaj robu primi i ukrca.

b) kad je krcatelj robu ukrcao tj. kad je stvari predao brodaru na čuvanje i prijevoz on ima samostalan zahtjev prema brodaru da mu se ispostavi i izda teretnica za ukrcanu robu.

c) zahtjev koje će i kakve podatke teretnica sadržavati kao i zahtjev kako će teretnica glasiti tj. na ime, po naredbi ili na donositelja.

d) prije nego brod započne putovanje u luci ukrcaja može tražiti da se ukrcana roba ponovno iskrca.

e) u nekim slučajevima u tijeku putovanja pod uvjetom ako brodar vrati sve primjerke teretnice ili mu da osiguranje za štetu koja bi mu mogla nastati zbog toga što mu nisu vraćeni svi primjerci teretnice.

Izvori

[uredi | uredi kôd]