MKB-10 poglavlje III: Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s MKB-10 D50-D89)
Skoči na: orijentacija, traži

(D50-D89) - Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava[uredi VE | uredi]

(D50-D53) - Nutricijske anemije[uredi VE | uredi]

  • D50 Anemija zbog manjka željeza
    • D50.0 Anemija zbog manjka željeza, nakon gubitka krvi (kroničnog)
    • D50.1 Sideropenijska disfagija
    • D50.8 Ostale anemije zbog manjka željeza
    • D50.9 Anemija zbog manjka željeza, nespecificirana
  • D51 Anemija zbog manjka vitamina B12
    • D51.0 Anemija zbog manjka vitamina B 12 kao posljedica manjka unutrašnjeg faktora
    • D51.1 Anemija zbog manjka vitamina B 12 uzrokovana selektivnom malapsorpcijom vitamina B 12 s proteinurijom
    • D51.2 Manjak transkobalamina II
    • D51.3 Druga anemija zbog manjka vitamina B 12 u prehrani
    • D51.8 Ostale anemije zbog manjka vitamina B 12
    • D51.9 Anemija zbog manjka vitamina B 12, nespecificirana
  • D52 Anemija zbog manjka folne kiseline
    • D52.0 Anemija zbog manjka folne kiseline u prehrani
    • D52.1 Anemija zbog manjka folne kiseline uzrokovana lijekom
    • D52.8 Ostale anemije zbog manjka folne kiseline
    • D52.9 Anemija zbog manjka folne kiseline, nespecificirana
  • D53 Ostale nutricijske anemije
    • D53.0 Anemija zbog manjka bjelančevina
    • D53.1 Ostale megaloblastične anemije nesvrstane drugamo
    • D53.2 Anemija u skorbutu
    • D53.8 Ostale specificirane nutricijske anemije
    • D53.9 Anemija zbog neodgovarajuće prehrane (nutricijska), nespecificirana

(D55-D59) - Hemolitičke anemije[uredi VE | uredi]

  • D55 Anemija zbog poremećaja enzima
    • D55.0 Anemija zbog manjka glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PDH)
    • D55.1 Anemija zbog ostalih poremećaja metabolizma glutationa
    • D55.2 Anemija zbog poremećaja enzima glikolitičkog ciklusa
    • D55.3 Anemija zbog poreme}aja metabolizma nukleotida
    • D55.8 Ostale anemije zbog enzimskih poremećaja
    • D55.9 Anemija zbog enzimskih poremećaja, nespecificirana
  • D56 Talasemija
    • D56.0 Alfa-talasemija
    • D56.1 Beta-talasemija
    • D56.2 Delta-beta-talasemija
    • D56.3 Talasemija nasljedno obilježena
    • D56.4 Nasljedne perzistencije fetalnog hemoglobina (HPFH)
    • D56.8 Ostale talasemije
    • D56.9 Talasemija, nespecificirana
  • D57 Poremećaji srpastih stanica
    • D57.0 Anemija srpastih stanica s krizama
    • D57.1 Anemija srpastih stanica bez kriza
    • D57.2 Dvostruki heterozigoti za poremećaje na srpastim stanicama
    • D57.3 Nasljedno obilježje srpastih stanica
    • D57.8 Ostale bolesti sa srpastim stanicama
  • D58 Ostale nasljedne hemolitičke anemije
    • D58.0 Nasljedna sferocitoza
    • D58.1 Nasljedna eliptocitoza
    • D58.2 Ostale hemoglobinopatije
    • D58.8 Ostale specificirane nasljedne hemolitičke anemije
    • D58.9 Nasljedna hemolitička anemija, nespecificirana
  • D59 Stečena hemolitička anemija
    • D59.0 Autoimuna hemolitička anemija uzrokovana lijekom
    • D59.1 Ostale hemolitičke autoimune anemije
    • D59.2 Hemolitička anemija zbog lijeka, koja nije uzrokovana autoimunim mehanizmom
    • D59.3 Hemolitičko-uremijski sindrom
    • D59.4 Ostale hemolitičke anemije koje nisu uzrokovane autoimunim mehanizmom
    • D59.5 Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (Marchiafava-Micheli)
    • D59.6 Hemoglobinurija zbog hemolize uzrokovana ostalim vanjskim uzrocima
    • D59.8 Ostale stečene hemolitičke anemije
    • D59.9 Stečena hemolitička anemija, nespecificirana

(D60-D64) - Aplastičn i druge anemije[uredi VE | uredi]

  • D60 Stečena izolirana aplazija crvene loze (erythroblastopenia)
    • D60.0 Kronična stečena izlorana aplazija crvene loze
    • D60.1 Prolazna stečena izolirana aplazija crvene loze
    • D60.8 Ostale stečene izlorane splazije crvene loze
    • D60.9 Stečena izolirana aplazija crvene loze, nespecificirana
  • D61 Ostale aplastične anemije
    • D61.0 Konstitucijska aplastična anemija
    • D61.1 Aplastična anemija uzrokovana lijekom
    • D61.2 Aplastična anemija uzrokovana drugim vanjskim uzrocima (agensima)
    • D61.3 Idiopatska aplastična anemija
    • D61.8 Ostale specificirane aplastične anemije
    • D61.9 Aplastična anemija, nespecificirana
  • D62 Akutna posthemoragijska anemija
    • D62.0 Akutna posthemoragijska anemija
  • D63 Anemija u kroničnim bolestima svrstanim drugamo
    • D63.0 Anemija u neoplastičnim bolestima (C00-D48)
    • D63.8 Anemije u ostalim kroničnim bolestima svrstanim drugamo
  • D64 Ostale anemije
    • D64.0 Nasljedna sideroblastična anemija
    • D64.1 Sekundarna sideroblastična anemija zbog bolesti
    • D64.2 Sekundarna sideroblastična anemija zbog lijekova i otrova
    • D64.3 Ostale sideroblastične anemije
    • D64.4 Priro|ena dizeritropoezna anemija
    • D64.8 Ostale specificirane anemije
    • D64.9 Anemija, nespecificirana

(D65-D69) - Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja[uredi VE | uredi]

  • D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
    • D65.0 Disemniniana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
  • D66 Nasljedni manjak faktora VIII.
    • D66.0 Nasljedni manjak fatora VIII.
  • D67 Nasljedni manjak faktora IX.
    • D67.0 Nasljedni manjak faktora IX.
  • D68 Ostali poremećaji koagulacije
    • D68.0 Von Willebrandova bolest
    • D68.1 Nasljedni manjak faktora XI.
    • D68.2 Nasljedni manjak ostalih faktora zgrušavanja krvi
    • D68.3 Hemoragijski poremećaji zbog cirkulirajućih antikoagulansa
    • D68.4 Stečeni manjak faktora koagulacije
    • D68.8 Ostali specificirani poremećaji koagulacije
    • D68.9 Poremećaj koagulacije, nespecificiran
  • D69 Purpura i ostala hemoragijska stanja
    • D69.0 Alergijska purpura
    • D69.1 Kvalitativni poremećaji trobocita
    • D69.2 Ostale netrombocitopenijske purpure
    • D69.3 Idiopatska trombocitopenijska purpura
    • D69.4 Druga primarna trombocitopenija
    • D69.5 Sekundarna trombocitopenija
    • D69.6 Trombocitopenija, nespecificirana
    • D69.8 Ostala specificirana hemoragijska stanja
    • D69.9 Hemoragijsko stanje, nespecificirano

(D70-D77) - Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava[uredi VE | uredi]

  • D70 Agranulocitoza
    • D70.0 Agranulocitoza
  • D71 Funkcionalni poremećaji polimorfonuklearnih neutrofila
    • D71.0 Funkcionalni poremaćaji polimorfnonuklearnih neutrofila
  • D72 Ostali poremećaji bijelih krvnih stanica
    • D72.0 Genetske anomalije leukocita
    • D72.1 Eozinofilija
    • D72.8 Ostale specificirane bolesti bijelih krvnih stanica
    • D72.9 Poremećaj bijelih krvnih stanica, nespecificiran
  • D73 Bolesti slezene
    • D73.0 Hiposplenizam
    • D73.1 Hipersplenizam
    • D73.2 Kronična kongestivna splenomegalija
    • D73.3 Apsces slezene
    • D73.4 Cista slezene
    • D73.5 Infarkt slezene
    • D73.8 Ostale slezenske bolesti
    • D73.9 Bolest slezene, nespecificirana
  • D74 Methemoglobinemija
    • D74.0 Priro|ena methemoglobinemija
    • D74.8 Ostale methemoglobinemije
    • D74.9 Methemoglobinemija, nespecificirana
  • D75 Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava
    • D75.0 Obiteljska eritrocitoza
    • D75.1 Sekundarna policitemija
    • D75.2 Esencijalna trombocitoza
    • D75.8 Ostale specificirane bolesti krvi i krvotvornog sustava
    • D75.9 Bolest krvi i krvotvornog sustava, nespecificirana
  • D76 Određene bolesti koje zahva}aju limforetikularno tkivo i retikulohistiocitni sustav
    • D76.0 Histiocitoza Langerhansovih stanica, nesvrstana drugamo
    • D76.1 Hemofagocitna limfohistiocitoza
    • D76.2 Hemofagocitni sindrom povezan s infekcijom
    • D76.3 Ostali histiocitozni sindromi
  • D77 Ostali poremećaji krvi i krvotvornog sustava kod bolesti svrstanih drugamo
    • D77.0 Ostali poremaćaji kvi i krvotvornog sustava kod bolesti svrstanih drugamo

(D80-D89) - Poremećaji koji uključuju imunološki sustav[uredi VE | uredi]

  • D80 Imunodeficijencija s prevladavajućim poremaćajima protutijela
    • D80.0 Nasljedna hipogamaglobulinemija
    • D80.1 Stečena hippogamaglobulinemija
    • D80.2 Izolirani manjak imunoglobulina A(igA)
    • D80.3 Izolirani manjak imunoglobulina G (IgG) supklase
    • D80.4 Izolirani manjak imunoglobulina M (IgM)
    • D80.5 Imunodeficijencija s povećanjem imunoglobulina M (IgM)
    • D80.6 Manjak protutijela s imunoglobulinima blizu normale ili heperimunoglobulinemijom
    • D80.7 Prolazna hipogamaglobulinemija u ranom djetinjstvu
    • D80.8 Ostale imunodeficijencije prevladavajućim poremećajem protutijela
    • D80.9 Imunonodeficijencija s prevladavajućim poremaćajem protutijela,nespecificira
  • D81 Kombinirane imunodeficijencije
    • D81.0 Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s retikularnom dizgenezom
    • D81.1 Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s malim brojem T i B-limfocita
    • D81.2 Teški kombinirani imunodeficit (SCID) s malim ili normalnim brojem B-limfocita
    • D81.3 Manjak adenozin deaminaze (ADA)
    • D81.4 Nezelofov sindrom
    • D81.5 Manjak purinske nukleozid fosforilaze (PNP)
    • D81.6 Manjak glavnog sustava tkivne snošljivosti klase I.
    • D81.7 Manjak glavnog sustava tkivne snošljivosti klase II.
    • D81.8 Ostale kombinirane imunodeficijencije
    • D81.9 Kombinirani imunodeficit, nespecificiran
  • D82 Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima
    • D82.0 Wiskott-Aldrichov sindrom
    • D82.1 Di Georgeov sindrom
    • D82.2 Imunodeficijencija kod konstitucije s kratkim udovima
    • D82.3 Imunodeficijencija kao posljedica nasljednog, defektnog odgovora na infekciju Epstein-Barr virusom
    • D82.4 Sindrom hiperimunoglobulinemije E (IgE)
    • D82.8 Imunodeficijencija povezana s ostalim specificiranim većim defektima
    • D82.9 Imunodeficijencija povezana s većim defektima, nespecificirana
  • D83 Obična varijabilna imunodeficijencija
    • D83.0 Obična varijabilna imunodeficijencija s prevladavajućim poremećajem broja i funkcije B-limfocita
    • D83.1 Obična varijabilna imunodeficijencija s prevladavajućim poremećajem imunoregulacijskih T-limfocita
    • D83.2 Obična varijabilna imunodeficijencija s protutijelima na B i T-limfocite
    • D83.8 Ostale obične varijabilne imunodeficijencije
    • D83.9 Obična varijabilna imunodeficijencija, nespecificirana
  • D84 Ostale imunodeficijencije
    • D84.0 Poremećaji u funkciji limfocitnog antigena-1 (LFA-1)
    • D84.1 Defekti sustava komplementa
    • D84.8 Ostale specificirane imunodeficijencije
    • D84.9 Imunodeficijencija, nespecificirana
  • D86 Sarkoidoza
    • D86.0 Sarkoidoza pluća
    • D86.1 Sarkoidoza limfnih čvorova
    • D86.2 Sarkoidoza pluća sa sarkoidozom limfnih čvorova
    • D86.3 Sarkoidoza kože
    • D86.8 Sarkoidoza ostalih i kombiniranih lokalizacija
    • D86.9 Sarkoidoza, nespecificirana
  • D89 Ostali poremećaji imunološkog sustava, nesvrstani drugamo
    • D89.0 Poliklonska hipergamaglobulinemija
    • D89.1 Krioglobulinemija
    • D89.2 Hipergamaglobulinemija, nespecificirana
    • D89.8 Ostali specificirani poremećaji imunološkog sustava nesvrstani drugamo
    • D89.9 Poremećaj imunološkog sustava, nespecificiran

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]