Prijeđi na sadržaj

MKB-10 poglavlje XIII: Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Izvor: Wikipedija

(M00-M99) - Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

[uredi | uredi kôd]

(M00-M25) - Artropatije

[uredi | uredi kôd]

(M00-M03) - Infektivne artropatije

[uredi | uredi kôd]
 • M00 Piogeni artritis
  • M00.0 Stafilokokni artritis i poliartritis
  • M00.1 Pneumokokni artritis i poliartritis
  • M00.2 Drugi streptokokni artritis i poliartritis
  • M00.8 Artritis i poliartritis uzrokovan drugim specificiranim bakterijskim uzročnicima
  • M00.9 Piogeni artritis, nespecificiran
 • M01* Direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
  • M01.0* Meningokokni artritis (A39.8)
  • M01.1* Tuberkulozni artritis (A18.0)
  • M01.2* Artritis kod Lymove bolesti (A69.2)
  • M01.3* Artritis kod ostalih bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
  • M01.4* Artritis kod rubeole (B06.8)
  • M01.5* Artritis kod ostalih virusnih bolesti svrstanih drugamo
  • M01.6* Artritis kod mikoza (B35-B49)
  • M01.8* Artritis kod ostalih infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
 • M02 Reaktivne artropatije
  • M02.0 Artropatija nakon crijevnog premoštenja (intestinalnog bypassa)
  • M02.1 Postdizenterična artropatija
  • M02.2 Postimunizacijska artropatija
  • M02.3 Reiterova bolest
  • M02.8 Ostale reaktivne artropatije
  • M02.9 Reaktivna artropatija, nespecificirana
 • M03* Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo
  • M03.0* Postmeningokokni artritis (A39.8)
  • M03.1* Postinfektivna artropatija kod sifilisa
  • M03.2* Ostale postinfektivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo
  • M03.6* Reaktivna artropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

(M05-M14) - Upalne poliartropatije

[uredi | uredi kôd]
 • M05 Seropozitivni reumatoidni artritis
  • M05.0 Feltyjev sindrom
  • M05.1 Reumatoidna bolest pluća (J99.0*)
  • M05.2 Reumatoidni vaskulitis
  • M05.3 Reumatoidni artritis koji zahvaća druge organe i sustave
  • M05.8 Drugi seropozitivni reumatoidni artritis
  • M05.9 Seropozitivni reumatoidni artritis, nespecificiran
 • M06 Ostali reumatoidni artritisi
  • M06.0 Seronegativni reumatoidni artritis
  • M06.1 Stillova bolest koja započinje u odraslih osoba
  • M06.2 Reumatoidni burzitis
  • M06.3 Reumatoidni čvorići (noduli)
  • M06.4 Upalna poliartropatija
  • M06.8 Drugi specificirani reumatoidni artritis
  • M06.9 Reumatoidni artritis, nespecificiran
 • M07* Psorijatične i enteropatske artropatije
  • M07.0* Distalna interfalangealna psorijatična artropatija (L40.5)
  • M07.1* Artritis mutilans (L40.5)
  • M07.2* Psorijatični spondilitis (L40.5
  • M07.3* Druge psorijatične artropatije (L40.5)
  • M07.4* Artropatija kod Chronove bolesti /regionalnog enteritisa/ (K50.-)
  • M07.5* Artropatija kod ulceroznog kolitisa (K51.-)
  • M07.6* Ostale enteropatske artropatije
 • M08 Mladenački (juvenilni) artritis
  • M08.0 Juvenilni reumatoidni artritis
  • M08.1 Juvenilni ankilozantni spondilitis
  • M08.2 Juvenilni artritis koji započinje sistemski
  • M08.3 Juvenilni poliartritis (seronegativni)
  • M08.4 Juvenilni artritis malih zglobova
  • M08.8 Drugi juvenilni artritis
  • M08.9 Juvenilni artritis, nespecificiran
 • M09* Juvenilni artritis kod bolesti svrstanih drugamo
  • M09.0* Juvenilni artritis kod psorijaze (L40.5)
  • M09.1* Juvenilni artritis kod Crohnove bolesti /regionalnog enteritisa/ (K50.-)
  • M09.2* Juvenilni artritis kod ulceroznog kolitisa (K51.-)
  • M09.8* Juvenilni artritis kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
 • M10 Giht
  • M10.0 Idiopatski giht
  • M10.1 Giht uzrokovan olovom
  • M10.2 Giht uzrokovan lijekovima
  • M10.3 Giht uzrokovan optećenjem bubrežne funkcije
  • M10.4 Drugi sekundarni giht
  • M10.9 Giht, nespecificiran
 • M11 Druge artropatije uzrokovane kristalima
  • M11.0 Bolest odlaganja hidroksiapatita
  • M11.1 Obiteljska hondrokalcinoza
  • M11.2 Druge hondrokalcinoze
  • M11.8 Ostale specificirane artropatije uzrokovane kristalima
  • M11.9 Artropatija uzrokovana kristalima, nespecificirana
 • M12 Ostale specificirane artropatije
  • M12.0 Kronična postreumatska artropatija /Jaccoud/
  • M12.1 Kaschin-Beckova bolest
  • M12.2 Vilonodularni sinovitis (pigmentirani)
  • M12.3 Palindromični reumatizam
  • M12.4 Intermitentna hidrartroza
  • M12.5 Traumatska artropatija
  • M12.8 Ostale specificirane artropatije nesvrstane drugamo
 • M13 Drugi artritis
  • M13.0 Poliartritis, nespecificiran
  • M13.1 Monoartritis, nesvrstan drugamo
  • M13.8 Ostali specificirani artritisi
  • M13.9 Artritis, nespecificiran
 • M14* Artropatije kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
  • M14.0* Gihtična artropatija uzrokovana manjkom enzima i ostalim naslijeđenim poremećajima
  • M14.1* Artropatija uzrokovana kristalima kod drugih metaboličnih poremećaja
  • M14.2* Dijabetična artropatija (E10-E14 s uobičajenom četvrtom oznakom .6)
  • M14.3* Lipoidni dermatoartritis (E78.8)
  • M14.4* Artropatija kod amiloidoze (E85.-)
  • M14.5* Artropatije kod ostalih endokrinih, prehrambenih i metaboličnih poremećaja
  • M14.6* Neuropatska artropatija
  • M14.8* Artropatije kod ostalih specificiranih bolesti svrstanih drugamo

(M15-M19) - Artroze

[uredi | uredi kôd]
 • M15 Poliartroza
  • M15.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza
  • M15.1 Heberdenovi čvorovi (s artropatijom)
  • M15.2 Bouchardovi čvorovi (s artropatijom)
  • M15.3 Sekundarna višestruka (multipla) artroza
  • M15.4 Erozivna (osteo)artroza
  • M15.8 Ostale poliartroze
  • M15.9 Poliartroza, nespecificirana
 • M16 Koksartroza /artroza kuka/
  • M16.0 Primarna koksartroza, obostrana
  • M16.1 Druga primarna koksartroza
  • M16.2 Koksartroza kao rezultat displazije, obostrana
  • M16.3 Druga displazijska koksartroza
  • M16.4 Posttraumatska koksartroza, obostrana
  • M16.5 Druga posttraumatska koksartroza
  • M16.6 Sekundarna koksartroza, obostrana
  • M16.7 Ostale sekundarne koksartroze
  • M16.9 Koksartroza, nespecificirana
 • M17 Gonartroza /artroza koljena/
  • M17.0 Primarna gonartroza, obostrana
  • M17.1 Druga primarna gonartroza
  • M17.2 Posttraumatska gonartroza, obostrana
  • M17.3 Druga posttraumatska gonartroza
  • M17.4 Druga sekundarna gonartroza, obostrana
  • M17.5 Ostale sekundarne gonartroze
  • M17.9 Gonartroza, nespecificirana
 • M18 Artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba
  • M18.0 Primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba, obostrana
  • M18.1 Druga primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba
  • M18.2 Posttraumatska artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba, obostrana
  • M18.3 Druga posttraumatska artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba
  • M18.4 Ostale sekundarne artroze prvoga karpometakarpalnoga zgloba, obostrane
  • M18.5 Ostale sekundarne artroze prvoga karpometakarpalnoga zgloba
  • M18.9 Artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba, nespecificirana
 • M19 Ostale artroze
  • M19.0 Primarna artroza ostalih zglobova
  • M19.1 Posttraumatska artroza ostalih zglobova
  • M19.2 Druge sekundarne artroze
  • M19.8 Druga specificirana artroza
  • M19.9 Artroza, nespecificirana

(M20-M25) - Ostali poremećaji zglobova

[uredi | uredi kôd]
 • M20 Stečene deformacije prstiju škake i stopala
  • M20.0 Deformacija prsta (prstiju)
  • M20.1 Hallux valgus (stečeni)
  • M20.2 Hallux rigidus
  • M20.3 Druge deformacije nožnog palca(stečene)
  • M20.4 Hallux malleus (stečeni)
  • M20.5 Ostale deformacije nožnog(ih) prsta(iju)(stečene)
  • M20.6 Stečena deformacija nonog(ih) prsta(iju),nespecificirana
 • M21 Ostale stečene deformacije udova
  • M21.0 Valgus deformacija, nesvrstana drugamo
  • M21.1 Varus deformacija, nesvrstana drugamo
  • M21.2 Fleksijska deformacija
  • M21.3 Viseća šaka ili stopalo (stečeno)
  • M21.4 Ravno stopalo /pes planus/ (stečeno)
  • M21.5 Stečena pandžasta šaka, zgrčena šaka, pandžasto stopalo i zgrčeno stopalo
  • M21.6 Druge stečene deformacije gležnja i stopala
  • M21.7 Nejednaka dužina udova (stečena)
  • M21.8 Ostale specificirane stečene deformacije udova
  • M21.9 Stečena deformacija udova, nespecificirana
 • M22 Bolesti ivera (patele)
  • M22.0 Povratna dislokacija ivera (rekurentna dislokacija patele)
  • M22.1 Povratno djelomično iščašenje ivera (rekurentna subluksacija patele)
  • M22.2 Patelofemoralni poremećaji
  • M22.3 Drugi poremećaji patele
  • M22.4 Hondromalacija patele
  • M22.8 Ostale bolesti patele
  • M22.9 Bolest patele, nespecificirana
 • M23 Unutrašnje ozljede koljena
  • M23.0 Cista meniska
  • M23.1 Diskoidni menisk (kongenitalni)
  • M23.2 Poremećaj meniska zbog starog rascjepa ili ozljede
  • M23.3 Drugi poremećaji meniska
  • M23.4 Slobodno tijelo u koljenu
  • M23.5 Kronična nestabilnost koljena
  • M23.6 Drugi spontani rascjep ligamenta (ligamenata) koljena
  • M23.8 Ostali unutrašnji poremećaji koljena
  • M23.9 Unutrašnji poremećaj koljena, nespecificiran
 • M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova
  • M24.0 Slobodno tijelo u zglobu
  • M24.1 Drugi poremećaji zglobne hrskavice
  • M24.2 Poremećaj ligamenta
  • M24.3 Patološka dislokacija i subluksacija zgloba, nesvrstana drugamo
  • M24.4 Povratna dislokacija i subluksacija zgloba
  • M24.5 Kontraktura zgloba
  • M24.6 Ankiloza zgloba
  • M24.7 Protruzija acetabula
  • M24.8 Ostali specificirani poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo
  • M24.9 Poremećaj zgloba, nespecificiran
 • M25 Ostali poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo
  • M25.0 Hemartroza (izljev krvi u zglob)
  • M25.1 Fistula zgloba
  • M25.2 Labav (klimav) zglob
  • M25.3 Ostale nestabilnosti zgloba
  • M25.4 Izljev u zglob
  • M25.5 Bol u zglobu
  • M25.6 Ukočenje zgloba, nesvrstano drugamo
  • M25.7 Osteofit
  • M25.8 Ostali specificirani poremećaji zgloba
  • M25.9 Poremećaj zgloba, nespecificiran

(M30-M36) - Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva

[uredi | uredi kôd]
 • M30 Nodolozni poliarteritis i srodna stanja
  • M30.0 Polistzrtizid nodosa
  • M30.1 Poliarteritis sa zahvaćenim plućima(Churg-Strauss)
  • M30.2 Juvenilni poliarteritis
  • M30.3 Mukokutani sindrom limfnih čovorova (Kawasaki)
  • M30.8 Ostala srodna stanja nodoznoga poliarteritisa
 • M31 Ostale nekrotizirajuće vaskulopatije
  • M31.0 Hipersenzitivni angitis
  • M31.1 Trombotična mikroangiopatija
  • M31.2 Smrtonosni granulom srednje crte (midline)
  • M31.3 Wegenerova granulomatoza
  • M31.4 Sindrom aortnog luka /Takayasu/
  • M31.5 Arteritis divovskih stanica (gigantocelularni arteritis) s reumatičnom polimialgijom
  • M31.6 Ostali arteritisi divovskih stanica
  • M31.8 Ostale specificirane nekrotizirajuće vaskulopatije
  • M31.9 Nekrotizirajuća vaskulopatija, nespecificirana
 • M32 Sistemni lupus eritematozus
  • M32.0 Sistemni lupus eritematozus uzrokovan lijekovima
  • M32.1 Sistemni lupus eritematozus sa zahvaćenim organom ili sustavom
  • M32.8 Ostali oblici sistemnog eritematoznog lupusa
  • M32.9 Sistemni lupus eritematozus, nespecificiran
 • M33 Dermatopolimiozitis
  • M33.0 Juvenilni dermatomiozitis
  • M33.1 Drugi dermatomiozitis
  • M33.2 Polimiozitis
  • M33.9 Dermatopolimiozitis, nespecificiran
 • M34 Sistemna skleroza
  • M34.0 Progresivna sistemna skleroza
  • M34.1 KREST (CREST) sindrom
  • M34.2 Sistemna skleroza uzrokovana lijekovima i kemikalijama
  • M34.8 Ostali oblici sistemne skleroze
  • M34.9 Sistemna skleroza, nespecificirana
 • M35 Ostale sistemne bolesti vezivnoga tkiva
  • M35.0 Sindrom sicca /Sjogren/
  • M35.1 Drugi sindromi preklapanja (overlap)
  • M35.2 Beh‡etova bolest
  • M35.3 Reumatska polimialgija
  • M35.4 Difuzni (eozinofilni) fascitis
  • M35.5 Multifokalna fibroskleroza
  • M35.6 Povratni panikulitis /Weber-Christian/
  • M35.7 Sindrom prekomjerne pokretljivosti (sindrom hipermobilnosti)
  • M35.8 Ostale specificirane sistemne bolesti vezivnoga tkiva
  • M35.9 Sistemna bolest vezivnoga tkiva, nespecificirana
 • M36* Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
  • M36.0* Dermato(poli)miozitis kod novotvorina (C00-D48)
  • M36.1* Artropatija kod novotvorina (C00-D48)
  • M36.2* Hemofilična artropatija (D66-D68)
  • M36.3* Artropatija kod drugih bolesti krvi (D50-D76)
  • M36.4* Artropatija kod reakcija preosjetljivosti svrstanih drugamo
  • M36.8* Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo

(M40-M54) - Dorsopatije

[uredi | uredi kôd]

(M40-M43) - Deformirajuće dorsopatije

[uredi | uredi kôd]
 • M40 Kifoza i lordoza
  • M40.0 Položajna (posturalna) kifoza
  • M40.1 Druga sekundarna kifoza
  • M40.2 Druga nespecificirana kifoza
  • M40.3 Sindrom ravnih leđa ("flatback" sindrom)
  • M40.4 Druga lordoza
  • M40.5 Lordoza,nespecificirana
 • M41 Skolioza
  • M41.0 Dječja (infantilna) idiopatska skolioza
  • M41.1 Mladenačka (juvenilna) idiopatska skolioza
  • M41.2 Druga idiopatska skolioza
  • M41.3 Torakogena skolioza
  • M41.4 Skolioza, živčano-mišićna (neuromuskularna)
  • M41.5 Druga sekundarna skolioza
  • M41.8 Ostali oblici skolioze
  • M41.9 Skolioza, nespecificirana
 • M42 Osteohondroza kralježnice
  • M42.0 Juvenilna osteohondroza kralježnice
  • M42.1 Osteohondroza kralježnice u odraslih
  • M42.9 Osteohondroza kralježnice, nespecificirana
 • M43 Ostale deformirajuće dorzopatije
  • M43.0 Spondiloliza
  • M43.1 Spondilolisteza
  • M43.2 Druga stapanja kralježnice
  • M43.3 Povratna atlanto-aksijalna subluksacija s mijelopatijom
  • M43.4 Druga povratna atlanto-aksijalna subluksacija
  • M43.5 Duga povratna subluksacija kralježnice
  • M43.6 Tortikolis
  • M43.8 Ostale specificirane deformirajuće dorzopatije
  • M43.9 Deformirajuća dorzopatija, nespecificirana

(M45-M49) - Spondilopathije

[uredi | uredi kôd]
 • M45 Ankilozantni spondilitis
 • M46 Druge upalne spondilopatije
  • M46.0 Entezopatija kralježnice
  • M46.1 Sakroileitis, nespecificiran drugamo
  • M46.2 Osteomijelitis kralješka
  • M46.3 Infekcija intervertebralnog diska (piogena)
  • M46.4 Discitis, nespecificiran
  • M46.5 Duge infektivne spondilopatije
  • M46.8 Ostale specificirane upalne spondilopatije
  • M46.9 Upalna spondilopatija, nespecificirana
 • M47 Spondiloza
  • M47.0 Kompresijski sindromi arterija spinalis anterior i vertebralis (G99.2*)
  • M47.1 Duga spondiloza s mijelopatijom
  • M47.2 Druga spondiloza s radikulopatijom
  • M47.8 Ostale spondiloze
  • M47.9 Spondiloza, nespecificirana
 • M48 Ostale spondilopatije
  • M48.0 Stenoza kralježnice
  • M48.1 Ankilozantna hiperostoza /Forestier/
  • M48.2 Priljubljena kralježnica (kissing spine)
  • M48.3 Traumatska spondilopatija
  • M48.4 Prijelom kralješka zbog zamora
  • M48.5 Prelomljen (kolabiran) kralježak, nesvrstan drugamo
  • M48.8 Druge specificirane spondilopatije
  • M48.9 Spondilopatija, nespecificirana
 • M49* Spondilopatije kod bolesti svrstanih drugamo
  • M49.0* Tuberkuloza kralježnice (A18.0)
  • M49.1* Brucelozni spondilitis (A23.-)
  • M49.2* Enterobakterijski spondilitis (A01-A04)
  • M49.3* Spondilopatija kod drugih infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
  • M49.4* Neuropatska spondilopatija
  • M49.5* Slomljen kralježak kod bolesti svrstanih drugamo
  • M49.8* Spondilopatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

(M50-M54) - Ostale dorsopatije

[uredi | uredi kôd]
 • M50 Bolesti cervikalnog diska
  • M50.0 Bolesti cerviklanog diska s mijeopatijom (G99.2*)
  • M50.1 Bolest cervikalnog diska s radikulopatijom
  • M50.2 Drugi pomak cervikalnog diska
  • M50.3 Druge degenerativne promjene cervikalnog diska
  • M50.8 Ostale bolesti cervikalnog diska
  • M50.9 Bolest cervikalnog diska, nespecificirana
 • M51 Druge bolesti intervertebralnog diska
  • M51.0 Bolesti lumbalnog i drugog intervertebralnog diska s mijelopatijom (G99.2*)
  • M51.1 Bolesti lumbalnog i drugog intervertebralnog diska s radikulopatijom
  • M51.2 Duga specificirana nestabilnost intervertebralnog diska
  • M51.3 Druga specificirana degenerativna promjena intervertebralnog diska
  • M51.4 Schmorlovi čvorovi
  • M51.8 Ostale specificirane bolesti intervertebralnog diska
  • M51.9 Bolest intervertebralnog diska, nespecificirana
 • M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo
  • M53.0 Cervikokranijalni sindrom
  • M53.1 Cervikobrahijalni sindrom
  • M53.2 Nestabilnost kralježnice
  • M53.3 Sakrokokcigealne bolesti, nesvrstane drugamo
  • M53.8 Ostale specificirane dorzopatije
  • M53.9 Dorzopatija, nespecificirana
 • M54 Bol u leđima (dorzalgija)
  • M54.0 Panikulitis koji zahvaća područje vrata i leđa
  • M54.1 Radikulopatija
  • M54.2 Bol u vratu (cervikalgija)
  • M54.3 Išijas
  • M54.4 Lumbago s išijasom
  • M54.5 Bol u donjem dijelu leđa
  • M54.6 Bol u torakalnoj kralježnici
  • M54.8 Druga bol u leđima
  • M54.9 Bol u leđima, nespecificirana

(M60-M79) - Poremećaji mekog tkiva

[uredi | uredi kôd]

(M60-M63) - Poremećaji mišića

[uredi | uredi kôd]
 • M60 Miozitis
  • M60.0 Infektivni miozitis
  • M60.1 Intersticijski miozitis
  • M60.2 Granulom stranog tijela mekoga tkiva, nesvrtan drugamo
  • M60.8 Drugi miozitis
  • M60.9 Miozitis, nespecificiran
 • M61 Kalcifikacija i osifikacija mišića
  • M61.0 Traumatski osificirajući miozitis (myositis ossificans traumatica)
  • M61.1 Progresivni osificirajući miozitis (myositis ossificans progressiva)
  • M61.2 Paralitička kalcifikacija i osifikacija mišića
  • M61.3 Kalcifikacija i osifikacija mišića združena s opeklinama
  • M61.4 Druga kalcifikacija mišića
  • M61.5 Druga osifikacija mišića
  • M61.9 Kalcifikacija i osifikacija mišića, nespecificirana
 • M62 Ostale bolesti mišića
  • M62.0 Razdvajanje (dijastaza) mišića
  • M62.1 Druga ruptura mišića (netraumatska)
  • M62.2 Ishemični infarkt mišića
  • M62.3 Sindrom nepokretnosti (paraplegični)
  • M62.4 Kontraktura mišića
  • M62.5 Hipotrofija i atrofija mišića, nesvrstana drugamo
  • M62.6 Istegnuti mišić
  • M62.8 Ostale specificirane ozljede mišića
  • M62.9 Bolest mišića, nespecificirana
 • M63* Bolesti mišića kod bolesti svrstanih drugamo
  • M63.0* Miozitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
  • M63.1* Miozitis kod protozoalnih i parazitarnih infekcija svrstanih drugamo
  • M63.2* Miozitis kod ostalih infektivnih bolesti svrstanih drugamo
  • M63.3* Miozitis kod sarkoidoze (D86.8)
  • M63.8* Ostale mišićne bolesti kod bolesti svrstanih drugamo

(M65-M68) - Poremećaji sinovije i tetive

[uredi | uredi kôd]
 • M65 Sinovitis i tenosinovitis
  • M65.0 Apsces tetivne ovojnice
  • M65.1 Drugi infektivni (teno)sinovitis
  • M65.2 Kalcificirajući tendinitis
  • M65.3 Škljocajući prst (trigger finger)
  • M65.4 Tenosinovitis stiloidnog nastavka radijusa /de Quervain/
  • M65.8 Ostali sinovitisi i tenosinovitisi
  • M65.9 Sinovitis i tenosinovitis, nespecificiran
 • M66 Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva
  • M66.0 Ruptura poplitealne ciste
  • M66.1 Ruptura sinovije
  • M66.2 Spontana ruptura ekstenzornih tetiva
  • M66.3 Spontana ruptura fleksornih tetiva
  • M66.4 Spontana ruptura ostalih tetiva
  • M66.5 Spontana ruptura nespecificirane tetive
 • M67 Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva
  • M67.0 Skraćena Ahilova tetiva (stečena)
  • M67.1 Druga kontraktura tetive (ovojnice)
  • M67.2 Sinovijalna hipertrofija, nesvrstana drugamo
  • M67.3 Prolazni (tranzitorni) sinovitis
  • M67.4 Ganglion
  • M67.8 Ostale specificirane bolesti sinovije i tetive
  • M67.9 Bolest sinovije i tetive, nespecificirana
 • M68* Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti svrstanih drugamo
  • M68.0* Sinovitis i tenosinovitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
  • M68.8* Ostale bolesti sinovije i tetive kod bolesti svrstanih drugamo

(M70-M79) - Ostali poremećaji mekog tkiva

[uredi | uredi kôd]
 • M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe, prekomjerne uporabe i pritiska
  • M70.0 Kronični krepitirajući sinovitis šake i ručnoga zgloba
  • M70.1 Burzitis šake
  • M70.2 Burzitis olekranona
  • M70.3 Drugi burzitis lakta
  • M70.4 Prepatelarni burzitis
  • M70.5 Drugi burzitis koljena
  • M70.6 Trahanterični burzitis
  • M70.7 Drugi burzitis kuka
  • M70.8 Ostale bolesti mekog tkiva nastale kao posljedica uporabe,prekomjerne uporabe i pritiska
  • M70.9 Nespecificirane bolesti mekog tkiva nastala koa posljedica uporabe, prekomjerne uporabe i pritiska
 • M71 Ostale burzopatije
  • M71.0 Apsces burze
  • M71.1 Drugi infektivni burzitis
  • M71.2 Sinovijalna cista poplitealnog područja /Baker/
  • M71.3 Druge ciste burze
  • M71.4 Odlaganje kalcija u burzu
  • M71.5 Dugi burzitis, nesvrstan drugamo
  • M71.8 Ostale specificirane burzopatije
  • M71.9 Burzopatija, nespecificirana
 • M72 Fibroblastične bolesti
  • M72.0 Palmarna fascijalna fibromatoza /Dupuytren/
  • M72.1 Jastučići na zglobovima nastali zbog pritiska (knuckle pads-)
  • M72.2 Plantarna fascijalna fibromatoza
  • M72.3 Nodularni fascitis
  • M72.4 Pseudosarkomatozna fibromatoza
  • M72.5 Fascitis, nesvrstan drugamo
  • M72.8 Ostale fibroblastične bolesti
  • M72.9 Fibroblastična bolest, nespecificirana
 • M73* Bolesti mekoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
  • M73.0* Gonokokni burzitis (A54.4)
  • M73.1* Sifilitični burzitis (A52.7)
  • M73.8* Ostale bolesti mekoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
 • M75 Oštećenja ramena
  • M75.0 Adhezivni kapsulitis ramena
  • M75.1 Sindrom rotacijske manšete
  • M75.2 Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišića (tendinitis m. bicipitis)
  • M75.3 Kalcificirajući tendinitis ramena
  • M75.4 Sindrom subakromijalnog sraza (impingement syndrome)
  • M75.5 Burzitis ramena
  • M75.8 Druga oštećenja ramena
  • M75.9 Oštećenje ramena, nespecificirano
 • M76 Entenzopatije noge, bez stopala
  • M76.0 Tendinitis m. gluteusa
  • M76.1 Tendinitis m. psoasa
  • M76.2 Izdanak (egzostoza) ilijakalne kriste
  • M76.3 Sindrom iliotibijalne mišićne tetive
  • M76.4 Tibijalni kolateralni burzitis /Pellegrini-Stieda/
  • M76.5 Patelarni tendinitis
  • M76.6 Tendinitis Ahilove tetive
  • M76.7 Tendinitis m. peroneusa
  • M76.8 Ostale entezopatije noge, bez stopala
  • M76.9 Entezopatija noge, nespecificirana
 • M77 Ostale entezopatije
  • M77.0 Medijalni epikondilitis
  • M77.1 Lateralni epikondilitis
  • M77.2 Periartritis ručnoga zgloba
  • M77.3 Kalkanealni izdanak (egzostoza)
  • M77.4 Metatarzalgija
  • M77.5 Druge entezopatije stopala
  • M77.8 Ostale entezopatije, nesvrstane drugamo
  • M77.9 Entezopatija, nespecificirana
 • M79 Ostale bolesti mekih tkiva, nesvrstane drugamo
  • M79.0 Reumatizam, nespecificiran
  • M79.1 Mialgija
  • M79.2 Neuralgija i neuritis, nespecificirani
  • M79.3 Panikulitis, nespecificiran
  • M79.4 Hipertrofija (infrapatelarnog) masnog jastučića
  • M79.5 Zaostalo strano tijelo u mekome tkivu
  • M79.6 Bol u ekstremitetu
  • M79.8 Ostale specificirane bolesti mekoga tkiva
  • M79.9 Bolest mekoga tkiva, nespecificirana

(M80-M90) - Osteopatije

[uredi | uredi kôd]
 • M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom
  • M80.0 Postmenopauzalana osteoporoza s patološkim prijelomom
  • M80.1 Osteoporoza s potološkim prijelomom nakon ostranjenja jajnika
  • M80.2 Osteoporoza s patološkim prijelomom zbog neuporabe
  • M80.3 Malapsorpsijska osteoporoza s patološkim prijelomom nakon kirurškog zahvata
  • M80.4 Osteoporoza s patološkim prijelomom uzrokovana lijekovima
  • M80.5 Idiopatska osteoporoza s patološkim prijelomom
  • M80.8 Druga osteoporoza s patološkim prijelomom
  • M80.9 Nespecificirana osteoporoza s patološkim prijelomom
 • M81 Osteoporoza bez patološkoga prijeloma
  • M81.0 Postmenopauzalna osteoporoza
  • M81.1 Osteoporoza nakon odstranjenja jajnika
  • M81.2 Osteoporoza zbog neuporabe
  • M81.3 Malapsorpcijska osteoporoza nakon kirurškog zahvata
  • M81.4 Osteoporoza uzrokovana lijekovima
  • M81.5 Idiopatska osteoporoza
  • M81.6 Ograničena (lokalizirana) osteoporoza /Lequesne/
  • M81.8 Druga osteoporoza
  • M81.9 Osteoporoza, nespecificirana
 • M82* Osteoporoza kod bolesti svrstanih drugamo
  • M82.0* Osteoporoza kod multiple mijelomatoze (C90.0)
  • M82.1* Osteoporoza kod endokrinih bolesti (E00-E34)
  • M82.8* Osteoporoza kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
 • M83 Osteomalacija u odraslih osoba
  • M83.0 Osteomalacija u babinjama
  • M83.1 Staračka (senilna) osteomalacija
  • M83.2 Osteomalacija u odraslih kao posljedica malapsorpcije
  • M83.3 Osteomalacija u odraslih kao posljedica loše prehrane (malnutricijska osteomalacija)
  • M83.4 Aluminijska bolest kosti (aluminoza)
  • M83.5 Druga osteomalacija u odraslih uzrokovana lijekovima
  • M83.8 Druga osteomalacija u odraslih
  • M83.9 Osteomalacija u odraslih, nespecificirana
 • M84 Poremećaji kontinuiteta kosti
  • M84.0 Loše srastao prijelom
  • M84.1 Nesrastao prijelom /pseudartroza/
  • M84.2 Odgođeno srašćivanje prijeloma
  • M84.3 Prijelom zbog stresa, nesvrstan drugamo
  • M84.4 Patološki prijelom, nesvrstan drugamo
  • M84.8 Ostali poremećaji kontinuiteta kosti
  • M84.9 Poremećaj kontinuiteta kosti, nespecificiran
 • M85 Ostali poremećaji u čvrstoći i građi kosti
  • M85.0 Fibrozna displazija (monostotična)
  • M85.1 Koštana fluoroza
  • M85.2 Hiperostoza lubanje
  • M85.3 Osteitis condensans
  • M85.4 Pojedinačna (solitarna) cista kosti
  • M85.5 Aneurizmatska cista kosti
  • M85.6 Druga cista kosti
  • M85.8 Ostali specificirani poremećaji u čvrstoći i građi kosti
  • M85.9 Poremećaj u čvrstoći i građi kosti, nespecificiran
 • M86 Osteomijelitis
  • M86.0 Akutni hematogeni osteomijelitis
  • M86.1 Drugi akutni osteomijelitis
  • M86.2 Subakutni osteomijelitis
  • M86.3 Kronični osteomijelitis mnogostrukih žarišta (multifokalni)
  • M86.4 Kronični osteomijelitis s drenažnim sinusom
  • M86.5 Drugi kronični hematogeni osteomijelitis
  • M86.6 Drugi kronični osteomijelitis
  • M86.8 Drugi osteomijelitis
  • M86.9 Osteomijelitis, nespecificiran
 • M87 Osteonekroza
  • M87.0 Idiopatska aseptična nekroza kosti
  • M87.1 Osteonekroza uzrokovana lijekovima
  • M87.2 Osteonekroza uzrokovana prijašnjom traumom
  • M87.3 Druga sekundarna osteonekroza
  • M87.8 Druga osteonekroza
  • M87.9 Osteonekroza, nespecificirana
 • M88 Pagetova bolest kosti /osteitis deformans/
  • M88.0 Pagetova bolest lubanje
  • M88.8 Pagetova bolest ostalih kostiju
  • M88.9 Pagetova bolest kosti, nespecificirana
 • M89 Ostali poremećaji kosti
  • M89.0 Algoneurodistrofija
  • M89.1 Epifizni zastoj (arest)
  • M89.2 Drugi poremećaji razvoja i rasta kosti
  • M89.3 Hipertrofija kosti
  • M89.4 Ostale hipertrofične osteoartropatije
  • M89.5 Razgradnja kosti (osteoliza)
  • M89.6 Osteopatija nakon poliomijelitisa
  • M89.8 Ostali specificirani poremećaji kosti
  • M89.9 Poremećaj kosti, nespecificiran
 • M90* Osteopatije kod bolesti svrstanih drugamo
  • M90.0* Tuberkuloza kosti(A18.0)
  • M90.1* Periostitis kod ostalih infektivnih bolesti svrstanih drugamo
  • M90.2* Osteopatija kod drugih infektivnih bolesti svrstanih drugamo
  • M90.3* Osteonekroza kod kesonske bolesti
  • M90.4 Osteonekroza uzrokovana hemoglobinopatijom (D50-D64)
  • M90.5 Osteonekroza kod ostalih bolesti srstanih drugamo
  • M90.6 Osteitis deformans kod novotvorina (C00-D48)
  • M90.7 Prijelom kosti kod novotvorina (C00-D48)
  • M90.8 Osteopatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

(M91-M94) - Kondropatije

[uredi | uredi kôd]
 • M91 Mladenačko okoštavanje zglobne hrskavice kuka i zdjelice (juvenilna osteohondroza kuka i zdjelice)
  • M91.0 Mladenčka osteohondroza zdjelice
  • M91.1 Mladenačka osteohondroza glave bedrene kosti (femura) /Legg-Calv‚-Perthes/
  • M91.2 Coxa plana
  • M91.3 Pseudokoksalgija
  • M91.8 Ostale mladenačke osteohondroze kuka i zdjelice
  • M91.9 Mladenačka osteohondroza kuka i zdjelice, nespecificirana
 • M92 Druge juvenilne osteohondroze
  • M92.0 Mladenačka osteohondroza nadlaktične kosti (humerusa)
  • M92.1 Mladenačka osteohondroza palčane i lakatne kosti (radijusa i ulne)
  • M92.2 Mladenčka osteohondroza šake
  • M92.3 Druga juvenilna osteohondroza ruke
  • M92.4 Mladenačka osteohondroza ivera (patele)
  • M92.5 Mladenačka osteohondroza goljenične i lisne kosti (tibije i fibule)
  • M92.6 Mladenačka osteohondroza nožja (tarzusa)
  • M92.7 Mladenačka osteohondroza donožja (metatarzusa)
  • M92.8 Duga specificirana juvenilna osteohondroza
  • M92.9 Mladenačka osteohondroza, nespecificirana
 • M93 Ostale osteohondropatije
  • M93.0 Epifizioliza glave bedrene kosti (femura) (netraumatska)
  • M93.1 Kienb”ckova bolest odraslih
  • M93.2 Osteochondritis dissecans
  • M93.8 Ostale specificirane osteohondropatije
  • M93.9 Osteohondropatija, nespecificirana
 • M94 Ostali poremećaji hrskavice
  • M94.0 Sindrom hondrokostalnoga spoja /Tietze/
  • M94.1 Povratni polihondritis
  • M94.2 Hondromalacija
  • M94.3 Hondroliza
  • M94.8 Drugi specificirani poremećaji hrskavice
  • M94.9 Bolest hrskavice, nespecificirana

(M95-M99) - Ostali poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

[uredi | uredi kôd]
 • M95 Ostale stečene deformacije mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva
  • M95.0 Stečeni deformitet nosa
  • M95.1 Uho u obliku cvjetače
  • M95.2 Drugi stečeni deformitet glave
  • M95.3 Stečeni deformitet vrata
  • M95.4 Stečeni deformitet prsnog koša i rebra
  • M95.5 Stečeni deformitet zdjelice
  • M95.8 Ostali specificirani stečeni deformiteti mišićno-koštanog sustava
  • M95.9 Stečeni deformitet mišićno-koštanog sustava, nespecificiran
 • M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo
  • M96.0 Pseudoartroza nakon osteosinteze ili artrodeze
  • M96.1 Postlaminektomični sindrom, nesvrstan drugamo
  • M96.2 Kifoza nakon zračenja (postradijacijska kifoza)
  • M96.3 Postlaminektomična kifoza
  • M96.4 Lordoza nakon kirurškog zahvata
  • M96.5 Skolioza nakon zračenja (postradijacijska skolioza)
  • M96.6 Prijelom kosti nakon umetanja ortopedskog implantata, zglobne proteze ili koštane ploče
  • M96.8 Ostali poremećaji mišićno-koštanog sustava nakon određenih zahvata
  • M96.9 Poremećaj mišićno-koštanog sustava nakon određena postupka, nespecificiran
 • M99 Biomehanička oštećenja, nesvrstana drugamo
  • M99.0 Segmentalna i somatska disfunkcija
  • M99.1 Složena subluksacija (kralježnice)
  • M99.2 Subluksacijska stenoza živčanog kanala
  • M99.3 Koštana stenoza živčanog kanala
  • M99.4 Stenoza živčanog kanala vezivnim tkivom
  • M99.5 Stenoza živčanog kanala intervertebralnim diskom
  • M99.6 Koštana i subluksacijska stenoza intervertebralnih otvora (foramina)
  • M99.7 Stenoza intervertebralnih otvora (foramina) vezivnim tkivom i diskom
  • M99.8 Ostala biomehanička oštećenja
  • M99.9 Biomehaničko oštećenje, nespecificirano

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kôd]