Maksilofacijalna kirurgija

Izvor: Wikipedija

Maksilofacijalna kirurgija je grana medicine koja se bavi bolestima koje se nalaze u području lica, čeljusti i usta.

Ova grana medicine je usko povezana s otorinolaringologijom i oralnom kirurgijom. U nekim segmentima ove se grane poklapaju.

Maksilofacijalna traumatologija je subspecijalizacija maksilofacijalne kirurgije koja se bavi ozljedama (npr. ozljede uzrokovane prometnim nesrećama, tupim i oštrim predmetima kao i šakama). Plastična i rekonstruktivna kirurgija glave i vrata je subspecijalizacija maksilofacijalne kirurgije koja se bavi malformacijama (npr. maksilarni prognatizam) i deformitetima (npr. mandibularni prognatizam), kao i rekonstrukcijom lica i vrata nakon opsežnih operacija lica i čeljusti.

Specijalizacija iz maksilofacijalne kirurgije u Hrvatskoj traje 54 mjeseca.