Maksimin Tračanin

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Maksimin Tračanin

Maksimin Tračanin, je bio rimski car (235. - 238.). Vojska ga je proglasila carem nakon što je ubila Aleksandra Severa. Uspješno je ratovao s Dačanima, Germanima i Sarmatima. U Rim nikad nije došao. Kada je krenuo u Rim, ubijen je kod Akvileje gdje mu je pružen otpor.