Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Izvor: Wikipedija
Sjedište ministarstva u Vukovarskoj ulici, Zagreb

Ministarstvo poljoprivrede je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • poljoprivredu;
 • ruralni razvitak;
 • prehrambenu i duhansku industriju;
 • ribarstvo;
 • veterinarstvo;
 • kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
 • zdravstvenu ispravnost hrane životinjskog podrijetla i stočne hrane;
 • poljoprivredno zemljište;
 • poslove granične inspekcije zaštite bilja i granične veterinarske inspekcije;
 • pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova;
 • uređivanje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova;
 • inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i veterinarstvo;
 • provedbu mjera poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije;
 • uređenje i koordiniranje sufinanciranja poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima;
 • poljoprivredno zadrugarstvo;
 • zaštitu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja;
 • zaštitu poljoprivrednog zemljišta;
 • propisivanje načina vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu; poslove gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države;
 • prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko;
 • uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi;
 • propisivanje uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; provođenje mjera radi otkrivanja i sprečavanje pojava zaraznih bolesti životinja, te propisivanje uvjeta i načina provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granice ribolovnih zona te propisivanje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u ribolovu.
 • koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvitka s odgovarajućim politikama EU;
 • provodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i projekte CARDS programa i ostalih oblika međunarodne pomoći i sporazuma u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvitak i ribarstvo EU;
 • propisivanje uvjeta i kontrolu životinja u proizvodnji i klanju te preradi proizvoda životinjskog podrijetla;
 • uvjete za utovar, istovar, pretovar i prijevoz životinja;
 • koordiniranje rada poljoprivredne savjetodavne službe, unapređenje poljoprivrednog zadrugarstva i svih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu; vodi pregovore iz područja poljoprivrede i ribarstva unutar Svjetske trgovinske organizacije kao i u okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske EU.

Ministarstvo je do 2011. nosilo naziv Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Dosadašnji ministri[1][2][uredi | uredi kôd]

Ministar Početak obnašanja dužnosti Završetak obnašanja dužnosti Naziv ministarstva
Ivan Tarnaj 30. svibnja 1990. 12. kolovoza 1992. ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ivan Majdak 12. kolovoza 1992. 3. travnja 1993. ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj 3. travnja 1993. 31. prosinca 1994 ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ivica Gaži 27. siječnja 1995. 7. studenog 1995. ministar poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković 7. studenog 1995 16. prosinca 1996. ministar poljoprivrede i šumarstva
Zlatko Dominiković 16. prosinca 1996. 22. veljače 1999. ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Đurkić 22. veljače 1999. 27. siječnja 2000. ministar poljoprivrede i šumarstva
Božidar Pankretić 27. siječnja 2000. 23. prosinca 2003. ministar poljoprivrede i šumarstva
Petar Čobanković 23. prosinca 2003. 12. siječnja 2008. ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Božidar Pankretić 12. siječnja 2008. 6. srpnja 2009. ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković 6. srpnja 2009. 23. prosinca 2011. ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Tihomir Jakovina 23. prosinca 2011. 22. siječnja 2016. ministar poljoprivrede
Davor Romić 22. siječnja 2016. 19. listopada 2016. ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić 19. listopada 2016. 19. srpnja 2019. ministar poljoprivrede
Marija Vučković 19. srpnja 2019. trenutno obnaša dužnost ministrica poljoprivrede

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. [1] www.agroklub.com , pristupljeno 07.12.2019.
 2. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva pristupljeno 10.12.2019