Modul:Category handler

Izvor: Wikipedija
Dokumentacija modula[vidi] [uredi] [povijest] [osvježi]

Modul sadrži implementaciju predloška {{Category handler}}.

Ova će dokumentacija pojasniti kako koristiti modul u drugim modulima. Za korištenje u predlošcima, molim pogledajte dokumentaciju istoimenog predloška.

Korištenje iz drugih Lua modula

Kad ne koristiti ovaj modul

Ako modul treba kategorizirati samo jednu vrstu sadržaja (npr. samo datoteke, ili samo predloške), nije poželjno koristiti ovaj modul. Takvu kategorizaciju moguće je napraviti sljedećim kodom:

local title = mw.title.getCurrentTitle() -- dohvati naslov stranice
if title.nsText == 'Datoteka' then      -- ako je imenski prostor naslova jednak 
  -- uradi nešto
end

Ako trebate zasebno kategorizirati različite vrste sadržaja, poželjno je koristiti ovaj modul.

Imenski prostori

Modul radi s imenima imenskih prostora na ovoj Wikipediji.

glavni - glavni imenski prostor
razgovor - sve razgovorne stranice (razgovor sa suradnikom, razgovor o predlošku, ...)
datoteka, wikipedija, suradnik - imena ostalih imenskih prostora. Pogledajte tablicu niže za puni popis
other - svi ostali imenski prostori koji nisu poimence navedeni

Popis imenskih prostora

(bez prostora razgovor i other)
Imenski prostor Aliasi
main glavni, glavno
suradnik user, sur, u, suradnica
wikipedija project, wikipedia, wp
datoteka file, dt, slika, image
mediawiki me
predložak template
pomoć help, pm, h
kategorija category, kt, ct
portal
dodatak
nacrt draft
timedtext
modul module, md, mod
gadget
gadget definition

Primjeri korištenja

Modul prima dva ili više parametara.

Općeniti primjer

Niže je primjer korištenja:

p = {}
local categoryHandler = require('Module:Category handler').main
 
function p.main( frame )
  local rezultat = 'Ovaj je modul namijenjen za GIP i razgovore.'
  local kategorija = categoryHandler{
    glavni  = '[[Kategorija:Neka kategorija1]]', -- Kategorizacija u GIP-u
    razgovor = '[[Kategorija:Neka kategorija2]]', -- Kategorizacija u razgovorima
    other  = '[[Kategorija:Neka kategorija3]]', -- Kategorizacija u ostalim imenskim prostorima
    nocat  = frame.args.nocat          -- kako bi "nocat=true/false" radilo
  }
  kategorija = kategorija or ''  -- izbjegava grešku ako kategorija nije zadana
  return rezultat .. kategorija
end
 
return p

Pojašnjenje koda:

Uzmimo da je primjer iznad dio modula Foo. Modul Foo možemo dodati u predložak ili pojedinačne stranice pisanjem {{#invoke:foo|main}}.
Zbog gornjeg koda predložak ili stranice s tim modulom svrstavat će se u kategoriju Kategorija:Neka kategorija1 ako su u GIP-u, u kategoriju Kategorija:Neka kategorija2 ako su na kakvoj razgovornoj stranici ili u kategoriju Kategorija:Neka kategorija3 ako se nalaze negdje drugdje.
U pojedinačni poziv predloška ili modula možemo staviti |nocat=true da se gornji vid kategorizacije ne provodi zasebno za svaki predložak ili modul.

Ista kategorija za više imenskih prostora

Ako trebamo više različitih imenskih prostora svrstati u istu kategoriju, činimo to ovako:

p = {}
local categoryHandler = require('Module:Category handler').main
 
function p.main( frame )
  local rezultat = 'Ovaj je modul namijenjen za GIP i razgovore.'
  local kategorija = categoryHandler{
    glavni  = '[[Kategorija:Neka kategorija1]]', -- Kategorizacija u GIP-u
    [1]   = '[[Kategorija:Neka kategorija2]]', -- prvi neimenovani parametar dodjeljujemo kategoriji
    pomoć  = 1,    -- imenski prostor pomoći...
    suradnik = 1,    -- i imenski prostor suradnika smještaju se u kategoriju navedenu pod [1]
    razgovor  = '',  -- bez kategorije na razgovornim stranicama
    nocat  = frame.args.nocat  -- kako bi "nocat=true/false" radilo
  }
  kategorija = kategorija or ''  -- izbjegava grešku ako kategorija nije zadana
  return rezultat .. kategorija
end
 
return p


--------------------------------------------------------------------------------
--                                      --
--               CATEGORY HANDLER               --
--                                      --
--   This module implements the {{category handler}} template in Lua,   --
--   with a few improvements: all namespaces and all namespace aliases   --
--   are supported, and namespace names are detected automatically for   --
--   the local wiki. This module requires [[Module:Namespace detect]]   --
--   and [[Module:Yesno]] to be available on the local wiki. It can be   --
--   configured for different wikis by altering the values in       --
--   [[Module:Category handler/config]], and pages can be blacklisted   --
--   from categorisation by using [[Module:Category handler/blacklist]].  --
--                                      --
--------------------------------------------------------------------------------

-- Load required modules
local yesno = require('Module:Yesno')

-- Lazily load things we don't always need
local mShared, mappings

local p = {}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local function trimWhitespace(s, removeBlanks)
	if type(s) ~= 'string' then
		return s
	end
	s = s:match('^%s*(.-)%s*$')
	if removeBlanks then
		if s ~= '' then
			return s
		else
			return nil
		end
	else
		return s
	end
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- CategoryHandler class
--------------------------------------------------------------------------------

local CategoryHandler = {}
CategoryHandler.__index = CategoryHandler

function CategoryHandler.new(data, args)
	local obj = setmetatable({ _data = data, _args = args }, CategoryHandler)
	
	-- Set the title object
	do
		local pagename = obj:parameter('demopage')
		local success, titleObj
		if pagename then
			success, titleObj = pcall(mw.title.new, pagename)
		end
		if success and titleObj then
			obj.title = titleObj
			if titleObj == mw.title.getCurrentTitle() then
				obj._usesCurrentTitle = true
			end
		else
			obj.title = mw.title.getCurrentTitle()
			obj._usesCurrentTitle = true
		end
	end

	-- Set suppression parameter values
	for _, key in ipairs{'nocat', 'categories'} do
		local value = obj:parameter(key)
		value = trimWhitespace(value, true)
		obj['_' .. key] = yesno(value)
	end
	do
		local subpage = obj:parameter('subpage')
		local category2 = obj:parameter('category2')
		if type(subpage) == 'string' then
			subpage = mw.ustring.lower(subpage)
		end
		if type(category2) == 'string' then
			subpage = mw.ustring.lower(category2)
		end
		obj._subpage = trimWhitespace(subpage, true)
		obj._category2 = trimWhitespace(category2) -- don't remove blank values
	end
	return obj
end

function CategoryHandler:parameter(key)
	local parameterNames = self._data.parameters[key]
	local pntype = type(parameterNames)
	if pntype == 'string' or pntype == 'number' then
		return self._args[parameterNames]
	elseif pntype == 'table' then
		for _, name in ipairs(parameterNames) do
			local value = self._args[name]
			if value ~= nil then
				return value
			end
		end
		return nil
	else
		error(string.format(
			'invalid config key "%s"',
			tostring(key)
		), 2)
	end
end

function CategoryHandler:isSuppressedByArguments()
	return
		-- See if a category suppression argument has been set.
		self._nocat == true
		or self._categories == false
		or (
			self._category2
			and self._category2 ~= self._data.category2Yes
			and self._category2 ~= self._data.category2Negative
		)

		-- Check whether we are on a subpage, and see if categories are
		-- suppressed based on our subpage status.
		or self._subpage == self._data.subpageNo and self.title.isSubpage
		or self._subpage == self._data.subpageOnly and not self.title.isSubpage
end

function CategoryHandler:shouldSkipBlacklistCheck()
	-- Check whether the category suppression arguments indicate we
	-- should skip the blacklist check.
	return self._nocat == false
		or self._categories == true
		or self._category2 == self._data.category2Yes
end

function CategoryHandler:matchesBlacklist()
	if self._usesCurrentTitle then
		return self._data.currentTitleMatchesBlacklist
	else
		mShared = mShared or require('Module:Category handler/shared')
		return mShared.matchesBlacklist(
			self.title.prefixedText,
			mw.loadData('Module:Category handler/blacklist')
		)
	end
end

function CategoryHandler:isSuppressed()
	-- Find if categories are suppressed by either the arguments or by
	-- matching the blacklist.
	return self:isSuppressedByArguments()
		or not self:shouldSkipBlacklistCheck() and self:matchesBlacklist()
end

function CategoryHandler:getNamespaceParameters()
	if self._usesCurrentTitle then
		return self._data.currentTitleNamespaceParameters
	else
		if not mappings then
			mShared = mShared or require('Module:Category handler/shared')
			mappings = mShared.getParamMappings(true) -- gets mappings with mw.loadData
		end
		return mShared.getNamespaceParameters(
			self.title,
			mappings
		)
	end
end

function CategoryHandler:namespaceParametersExist()
	-- Find whether any namespace parameters have been specified.
	-- We use the order "all" --> namespace params --> "other" as this is what
	-- the old template did.
	if self:parameter('all') then
		return true
	end
	if not mappings then
		mShared = mShared or require('Module:Category handler/shared')
		mappings = mShared.getParamMappings(true) -- gets mappings with mw.loadData
	end
	for ns, params in pairs(mappings) do
		for i, param in ipairs(params) do
			if self._args[param] then
				return true
			end
		end
	end
	if self:parameter('other') then
		return true
	end
	return false
end

function CategoryHandler:getCategories()
	local params = self:getNamespaceParameters()
	local nsCategory
	for i, param in ipairs(params) do
		local value = self._args[param]
		if value ~= nil then
			nsCategory = value
			break
		end
	end
	if nsCategory ~= nil or self:namespaceParametersExist() then
		-- Namespace parameters exist - advanced usage.
		if nsCategory == nil then
			nsCategory = self:parameter('other')
		end
		local ret = {self:parameter('all')}
		local numParam = tonumber(nsCategory)
		if numParam and numParam >= 1 and math.floor(numParam) == numParam then
			-- nsCategory is an integer
			ret[#ret + 1] = self._args[numParam]
		else
			ret[#ret + 1] = nsCategory
		end
		if #ret < 1 then
			return nil
		else
			return table.concat(ret)
		end
	elseif self._data.defaultNamespaces[self.title.namespace] then
		-- Namespace parameters don't exist, simple usage.
		return self._args[1]
	end
	return nil
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p = {}

function p._exportClasses()
	-- Used for testing purposes.
	return {
		CategoryHandler = CategoryHandler
	}
end

function p._main(args, data)
	data = data or mw.loadData('Module:Category handler/data')
	local handler = CategoryHandler.new(data, args)
	if handler:isSuppressed() then
		return nil
	end
	return handler:getCategories()
end

function p.main(frame, data)
	data = data or mw.loadData('Module:Category handler/data')
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
		wrappers = data.wrappers,
		valueFunc = function (k, v)
			v = trimWhitespace(v)
			if type(k) == 'number' then
				if v ~= '' then
					return v
				else
					return nil
				end
			else
				return v
			end
		end
	})
	return p._main(args, data)
end

return p