Modul:Jezik/uputa

Izvor: Wikipedija
local podaci = mw.loadData("Modul:Jezik/podaci")

local p = {}

function p.prikaz(frame)
  kod = frame.args["kod"]
  
  -- ako nismo definirali kod jezika ili nije valjan kod prikazuje se samo text
  if not podaci[kod] then
    return text
  else
  	jezikClean = podaci[kod]["naziv"]:gsub( " jezik", "")
    return jezikClean
  end
end

return p