Modul:Kalendar godina pr. Kr.

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


local p = {}

function p.main(frame)
	local args = mw.getCurrentFrame():getParent().args
	local naslovStranice = mw.title.getCurrentTitle()
	
	local wpStoljeceBC = require('Module:WpNaKalendarskiČlanak').provjeriPostojanjeStoljecaPrKr
	local wpDesetljeceBC = require('Module:WpNaKalendarskiČlanak').provjeriPostojanjeDesetljecaPrKr
	local wpGodinaBC = require('Module:WpNaKalendarskiČlanak').provjeriPostojanjeGodinePrKr
	
	stoljece = mw.getCurrentFrame():getParent().args[1]
	
	-- Stoljeće
	
	local rv  = "\n==== " .. wpStoljeceBC(frame, stoljece, "")  .. " ==== " ..
	"\n{| border='0' width='100%' style='text-align:center;'" ..
	"\n|-"
	
	-- Desetljeća 
	
	for i=10,50,10 do
		desetljece = stoljece*100-i
		rv = rv .. "\n| colspan='2' | " .. wpDesetljeceBC(frame, desetljece, desetljece .. "-ih") 
	end
	
	rv = rv .. "\n|-"
	
	for i=60,100,10 do
		desetljece = stoljece*100-i
		rv = rv .. "\n| colspan='2' | " .. wpDesetljeceBC(frame, desetljece, desetljece .. "-ih") 
	end
	
	rv = rv .. "\n|-" ..
	"\n| colspan='10' |pr. Kr." ..
	"\n|-"
	
	-- Godine
	
	for i=0,90,10 do
		rv = rv .. "\n|-"
		for j=0,9,1 do
			godina = stoljece*100 - i - j
			rv = rv .. "\n|" .. wpGodinaBC(frame, godina, godina .. ".")
		end
	end
	
	rv = rv .. "\n|-" ..
	"\n| colspan='10' | pr. Kr." ..
	"\n|}"
	
	return rv
end
return p