Modul:Popis stanovništva/ISŽ/Buje - Buie

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Baredine - Baredine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '68',
	popis2011 = '69',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bibali - Bibali',
	povrsina = '',
	popis2001 = '79',
	popis2011 = '92',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Brdo - Collato',
	povrsina = '',
	popis2001 = '16',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Brič - Briz',
	povrsina = '',
	popis2001 = '16',
	popis2011 = '13',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Buje - Buie',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3001',
	popis2011 = '2671',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Buroli - Buroli',
	povrsina = '',
	popis2001 = '73',
	popis2011 = '72',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gamboci - Gambozzi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '100',
	popis2011 = '101',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Kaldanija - Caldania',
	povrsina = '',
	popis2001 = '126',
	popis2011 = '229',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Kanegra - Canegra',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Kaštel - Castelvenere',
	povrsina = '',
	popis2001 = '516',
	popis2011 = '643',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Krasica - Crassiza',
	povrsina = '',
	popis2001 = '152',
	popis2011 = '173',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Kršete - Carsette',
	povrsina = '',
	popis2001 = '136',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Kućibreg - Cucibreg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '27',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Lozari - Losari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '19',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Marušići - Marussici',
	povrsina = '',
	popis2001 = '179',
	popis2011 = '167',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Merišće - Merischie',
	povrsina = '',
	popis2001 = '101',
	popis2011 = '59',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Momjan - Momiano',
	povrsina = '',
	popis2001 = '289',
	popis2011 = '283',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Oskoruš - Oscurus',
	povrsina = '',
	popis2001 = '60',
	popis2011 = '51',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Plovanija - Plovania',
	povrsina = '',
	popis2001 = '232',
	popis2011 = '248',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso',
	povrsina = '',
	popis2001 = '-',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Triban - Tribano',
	povrsina = '',
	popis2001 = '150',
	popis2011 = '131',
	popis2021 = '',
}

return naselje